Department of Mathematical Analysis and Probability Theory
Sorry, English version of this page will come shortly!

Valentina F. Kovalenko

Associate professor of the department

Valentina F. Kovalenko

Works in KPI since 1975

Teaches on faculties: FIOT

Courses taught:
Вища математика-1 (ФІОТ / 6. 050201 ″Системна інженерія”, ФІОТ заочн. /6. 050102 “Комп’ютерна інженерія”).
Вища математика-2 (ФІОТ/ 6. 050201 ″Системна інженерія”, ФІОТ заочн./ 6. 050102 “Комп’ютерна інженерія”).
Вища математика-3 (ФІОТ/ 6. 050201 ″Системна інженерія”, ФІОТ заочн./ 6. 050101 “Комп’ютерні науки”).

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Lectures schedule (in Ukrainian) на rozklad.kpi.ua

Education:

Закінчила з відзнакою Київський державний університет ім.. Т. Г. Шевченка в 1968р., фізичний факультет, спеціальність Фізика, кваліфікація Фізик по спеціалізації теорія ядра і елементарних часток

Academic degree:

Кандидат фізико-математичних наук, 1973р., Поведінка перенормованих фейнманівських амплітуд при масштабних перетвореннях

Academic rank:

Доцент, 1993р.

Scientific interests:

Квантова теорія поля, математична фізика, функціональний аналіз, теорія диференціальних рівнянь другого порядку у частинних похідних

Latest works:

See all

6. Коваленко В. Ф. Розв’язок типової розрахункової роботи по темі «Диференціальне числення функцій однієї змінної. Похідна та її застосування» : методичні рекомендації до виконання розрахункових робіт / В.Ф. Коваленко . – К. : НТУУ «КПІ», Система електронний кампус НТУУ « КПІ». – 26.11.2012. – 34 с. – Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=36640

7. Коваленко В. Ф. Ряди. ТР-19. Збірник завдань до типової розрахункової роботи : перелік питань/завдань для розрахункових робіт / В.Ф. Коваленко . – К. : НТУУ « КПІ», Система електронний кампус НТУУ « КПІ». – 05.12.2012. – 26 с. – Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=37776

8. Коваленко В. Ф. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення. Збірник завдань до типової розрахункової роботи : перелік питань/завдань для розрахункових робіт / В.Ф. Коваленко . – К. : НТУУ « КПІ», Система електронний кампус НТУУ « КПІ». – 26.11.2012. – 15 с. – Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=36648

Latest papers:

See all

5. Коваленко В. Ф. Признаки m-аккретивной замыкаемости линейного эллиптического оператора второго порядка / В. Ф. Коваленко, Ю. А. Семенов // Сиб. мат. журн. −1990. –Т.31, №2. –С. 76-88.

6. Коваленко В. Ф. C0-полугруппы в пространствах Lp(Rd) и C(Rd), порождаемые дифференциальным выражением ∆ + b∙/ В. Ф. Коваленко, Ю. А. Семенов // Теор. вероятн. и ее примен. −1990. –Т.35, Вып.3. –С. 449-458. http://mi.mathnet.ru/tvp1146

7. Коваленко В. Ф. К L1-теории параболических полугрупп / В. Ф. Коваленко, Ю. А. Семенов // Укр. мат. журн. −1989. –Т.41, №10. –С. 1375-1380. http://www.imath.kiev.ua/~umzh/Archiv/1989/10/UMZh_1989_10_1375.pdf

Other achievements:

Соросівський доцент