ім. І.Сікорського
ФМФ
Українською | In English

Клесов Олег Іванович

Професор, завідувач кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Клесов Олег Іванович

Працює в КПІ з 1990 року

Викладає на факультетах: ФМФ

Дисципліни:
Теорія ймовірностей та математична статистика;
Теорія випадкових процесів:
Додаткові розділи математичного аналізу;
Стохастичний аналіз та його застосування

Сторінка викладача в системі Інтелект

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

Київський держ. університет, 1977 р.

Науковий ступінь:

Доктор фіз.-мат. наук, 01.01.05 Теорія ймовірностей та мат. статистика, 13.03.2002р.

Вчене звання:

Професор, 16.12.2004р.

Останні методичні праці:

1. Граничні теореми для кратних сум випадкових величин, TBiMC, Київ, 2014, 404 стор.
http://matan.kpi.ua/media/publications/klesov2013-limit-theorems.chapter1.pdf
2. Псевдо-регулярно змінні функції та узагальнені процеси відновлення, ТВіМС, Київ, 2012 (спільно з В.В.Булдигіним, К.-Х.Індлекофером, Й.Г.Штайнебахом) 450 стор.
http://matan.kpi.ua/media/publications/biks2012.pdf
3. Вибрані питання теорії ймовірностей та математичної статистики, ТВіМС, Київ, 2010, 244 стор.
http://matan.kpi.ua/media/publications/klesov2013-tvms.pdf

Останні наукові праці:

1. O.I. Klesov, Limit Theorems for Multi-Indexed Sums of Random Variables, Springer, Berlin, 2014 485+xviii pages.
2. Deli Li, O.I. Klesov, G. Stoica, On the central limit theorem along subsequences of sums of i.i.d. random variables, Statist. Papers 55 (2014), 1035-1045.
3. P. Doukhan, O.I. Klesov and J. Steinebach, Strong laws of large numbers in an $F^\alpha$-scheme, in book "Festschrift dedicated to 65th birthday of Prof. Paul Deheuvels", Springer, Berlin, 2014, (to appear).
Див. весь список

Нагороди:

Грамота Вченої Ради НТУУ “КПІ”;
Диплом ІІ ступеня лауреата конкурсу на кращий дипломний проект за керівництво дипломним проектуванням 21.05.2009 р.;
2011 - „Викладач–Дослідник НТУУ КПІ;
Переможець університетського конкурсу в 2014 р. на кращий підручник, монографію, навчальний посібник

Інші досягнення:

Академік Академії наук вищої школи України;
Статтю про О.І.Клесова включено в Енциклопедію сучасної України, т. 13, стор. 288-289