Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Ільєнко Андрій Борисович

Методичні праці:

1) В.В.Бакун, Ю.П.Буценко, О.О.Диховичний, А.Б.Ільєнко, О.І. Клесов, В.В. Стремський. Методичні вказівки до типової розрахункової роботи із курсу “Теорія ймовірностей” для студентів фіз.-мат. та техн. спеціальностей, 2005, 40 с.

2) В.В.Бакун, Ю.П.Буценко, О.О.Диховичний, А.Б.Ільєнко, О.І.Клесов, В.В. Стремський. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Теорія ймовірностей” для студентів фіз.-мат. та техн. спеціальностей, 2006, 40с.

3) Рущицька С.О., Репета Л.А., Мамса К.Ю., Ільєнко А.Б., Орловський І.В. // Математичний аналіз. Похідна та її застосування: методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів 1 курсу фізико-математичних та технічних факультетів. – К.: НТУУ “КПІ”, 2008. – 80 с.

4) Математичні олімпіади - 2008 : Метод. вказівки до розв’яз. задач для студ. усіх форм навчання та школярів // Уклад.: В.В. Булдигін, А.Б. Ільєнко, І.В. Орловський. - К.: НТУУ «КПІ». - 2008. - 40 с.

5) В.В.Бакун, Ю.П.Буценко, О.О.Диховичний, А.Б.Ільєнко, О.І.Клесов, В.В. Стремський. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Теорія ймовірностей” для студентів фіз.-мат. та техн. спеціальностей, 2008, 40 с.

6) Математичні олімпіади - 2009 : Метод. вказівки до розв’яз. задач для студ. усіх форм навчання та школярів // Уклад.: В.В. Булдигін, А.Б. Ільєнко, І.В. Орловський. - К.: НТУУ «КПІ». - 2010. - 45 с.

7) Математичні олімпіади - 2010 : Метод. вказівки до розв’яз. задач для студ. усіх форм навчання та школярів // Уклад.: В.В. Булдигін, А.Б. Ільєнко, І.В. Орловський. - К.: НТУУ «КПІ». - 2011. - 36 с.

8) Математичні олімпіади - 2011 : Метод. вказівки до розв’яз. задач для студ. усіх форм навчання та школярів // Уклад.: В.В. Булдигін, А.Б. Ільєнко, І.В. Орловський. - К.: НТУУ «КПІ». - 2012. - 36 с.

Наукові праці:

1. Булдигін В.В., Ільєнко А.Б. Асимптотичні властивості часових рядів дробових процесів // Теор. ймовірност. та матем. статист. – 1998. – Вип. 59, с. 20 – 33.

2. Булдигін В.В., Ільєнко А.Б. Центральна гранична теорема для процесів дробового ефекту // Сьома міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Матеріали конференції. – 1998. – с. 70.

3. Andrey B. Ilyenko. On asymptotic properties of sampling averages of Schottky effect processes // The Third Ukrainian-Scandinavian Conference in Probability Theory and Mathematical Statistics. Abstracts. – 1999. – p. 52.

4. Булдигін В.В., Ільєнко А.Б. Про функціональну граничну теорему для часових рядів дробових процесів // Теор. ймовірност. та матем. статист. – 2000. – Вип. 63, с. 21 – 25.

5. Ilyenko A.B. On the invariance principle for integrals of the shot noise processes // Theory of Stochastic Processes – 2000. – Vol. 6 (22), no. 1 – 2, pp. 43 – 46.

6. Ільєнко А.Б. Про надшвидку збіжність вибіркових середніх дробових процесів // Восьма міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Матеріали конференції. – 2000. – с. 435.

7. Ільєнко А.Б. Асимптотична поведінка вибіркових середніх дробових процесів // Теор. ймовірност. та матем. статист. – 2001. – Вип. 64, с. 57 – 65.

8. Ільєнко А.Б. Функціональна гранична теорема для процесів дробового ефекту // Теор. ймовірност. та матем. статист. – 2001. – Вип. 65, с. 46 – 52.

9. Andrey B. Ilyenko. On invariance principle for shot noise processes // The abstracts of Conference “Stochastic Analysis and its Applications”. – 2001.

10. Ільєнко А.Б. Про граничний розподіл інтегралів від дробових процесів // Укр. мат. журн. – 2002. – Т. 54, № 1, с. 53 – 62.

11. Булдигін В.В., Ільєнко А.Б. Про рівняння теплопровідності з випадковими початковими умовами // Теор. ймовірност. та матем. статист. – 2002. – Вип. 66, с. 26 – 33.

12. Ільєнко А.Б. Про деякі рівняння математичної фізики з дробовим процесом в якості початкової умови // Дев’ята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Матеріали конференції. – 2002. – с. 428.

13. Andrey B. Ilyenko. Limit theorems for functionals of shot noise processes and their applications // International Gnedenko Conference. Abstracts. – 2002. ­– p. 15.

14. А.Б.Ільєнко. Асимптотичний аналіз дробових процесів : Автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 /Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с.

15. Andrii B. Ilienko. Stochastically Lipschitzian functions and limit theorems for functionals of shot noise processes // 5th International Conference on Levy Processes: Theory and Applications, Copenhagen, August 13-17, 2007, p. 59.

16. Ilienko A.B. Stochastically Lipschitzian functions and limit theorems for functionals of shot noise processes // Конференція “Сучасні проблеми теорії ймовірностей та суміжні питання” на честь 90-річчя з дня народження Й.І. Гіхмана. - 24-26 травня, 2008. - Умань. - С. 28.

17. Ільєнко А.Б. Стохастично ліпшицеві функції та граничні теореми для функціоналів від дробових процесів // ХІІ міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Матеріали конференції ІІ. – 15-17 травня, 2008. – Київ. – С. 63.

18. Andrii Ilienko. On some limit theorems for non-linear functional of shot noise processes // Stochastical Analysis and Random Dynamics, International Conference, Lviv, June 14–20, 2009. – P. 91.

19. Ільєнко А.Б., Подкалюк І.В. Неперервні модифікації пуассонівського та біноміального розподілів // Наукові вісті НТУУ "КПІ" – 2010. – Вип. 4(72), с. 67 – 71.

20.Ільєнко А.Б., Подкалюк І.В. Про неперервні модифікації пуассонівського та біноміального розподілів // ХІІІ міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука. Матеріали конференції ІІІ. – 13-15 травня, 2010. – Київ. – С. 56.

21. Ілєнко А.Б., Фуйор К.В. Гранична теорема для числа зіткнень трьох випадкових блукань // ІІ Міжуніверситетська конференція молодих вчених з математики та фізики для студентів та молодих вчених, Київ, 28-29 травня 2011р.:тези доповідей.-Київ, Ін-т матем.НАНУ, 2011.-218с.

22. Andrei Ilienko, Kyrylo Fuior. Limit theorem for number of collisions of three random walks // Functional Methods in Probability Theory and Probabilistic Number Theory, Kiev, September 28 - 30, 2011, p. 15.

23. А.Б.Ільєнко, К.В.Фуйор. Гранична теорема для числа зіткнень трьох випадкових блукань // прийнято до публікації в журналі "Наукові вісті НТУУ "КПІ" – 2011. – Вип. 4., c. 44 – 48.

24. Andrii B. Ilienko, Josef G. Steinebach. Stochastically Lipschitzian functions and limit theorems for functionals of shot noise processes // to appear in Theory of Stochastic Processes ­– 2011. – 17(33), no.2., pp. 45 – 54.

25. Andrii Ilienko, "Stochastically Lipschitzian functions and their applications to shot noises", Limit Theorems in Probability Theory and Number Theory, July 30-31, 2012, University of Ulm, p. 15.

26. А.Б. Ільєнко, "Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для інтегралів від дробових процесів", Наукові вісті НТУУ "КПІ", 2012, №4;

27. Andrii Ilienko, “Continuous counterparts of Poisson and binomial distributions and their properties” (submitted to Acta Mathematica Hungarica).