Фізико-математичний факультет

Відбулася всеукраїнська літня науково-методична математична школа «Математичний аналіз та теорія ймовірностей», серед організаторів якої були кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей НТУУ “КПІ”, Інститут математики НАН України, Київський національний університет технологій та дизайну.

Учасники школи заслухали пленарні доповіді:

О.І.Клесов "Псевдорегулярно змінні функції"
Е.Г.Буцан "Розрахунок очікуваних втрат за кредитним ризиком"
П.В.Задерей "Про один спосіб оцінювання у теорії наближень"

Планується видання матеріалів школи. Тези доповідей необхідно надсилати до 31.08.2013 на адресу summer-school@matan.kpi.ua