Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Вступ на V курс (Магістратура)


Про спеціалізацію „Страхова та фінансова математика”

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює підготовку фахівців у галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 111 Математика, спеціалізація кафедри 111.3240.1 Страхова та фінансова математика.

Спеціалізація „Страхова та фінансова математика” була запроваджена рішенням Вченої Ради НТУУ „КПІ” 12.05.2014 р.

Диплом зі спеціалізації „Страхова та фінансова математика” є першим кроком на шляху отримання звання актуарія в Україні.

Спеціалізацію „Страхова та фінансова математика” на нашій кафедрі можна співставити з такими магістерськими програмами університетів США та Європи:

  • Insurance and Risk Management;

  • Actuarial Science / Actuarial Management;

  • Financial Engineering / Quantitative Finance.

Кожна з цих програм реалізується десятками університетів у США та в Європі.

 

Можливості для випускників

У випускників спеціалізації є можливість працевлаштування актуаріями страхових компаній, фінансовими аналітиками та консультантами, менеджерами у сфері інвестицій, фінансових ризиків, науковими співробітниками та викладачами математики в державних та комерційних організаціях.

Актуарій – це експерт з математики страхування, спеціаліст у теорії оцінки ризиків різних сфер людської діяльності, стратег з глибоким розумінням фінансових систем. Професія актуарія є однією з найбільш затребуваних у країні.

За підрахунками експертів для переходу на міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) Україна потребує 150-200 актуаріїв. Після прийнятого в 2005 році рішення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками (Державна комісія регулювання ринків фінансових послуг України, №3519), тільки 24 особи отримали сертифікати на право здійснювати та завіряти актуарні розрахунки, причому 7 з них вже працюють за межами України. На ринку праці існує потреба у фахівцях зі страхової та фінансової математики (в першу чергу це стосується фахівців-аналітиків у галузі страхування рухомого та нерухомого майна).

Серед областей професійної діяльності, які потребують спеціалістів з актуарних методів, відзначимо такі

  • ризик-менеджмент у фінансових інститутах,

  • ризик-менеджмент у нефінансових інститутах,

  • актуарна справа у страхуванні,

  • акутарна справа в недержавних пенсійних та соціальних програмах.

Викладання дисциплін здійснюють провідні викладачі кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей. Крім того, для викладання спецкурсів спеціалізації запрошуються фахівці з Німеччини, Норвегії та Швейцарії.

 

 

Додаткові можливості для студентів

Наші студенти беруть участь у дослідницькій роботі з провідними викладачами та науковцями; студентських наукових конференціях спільно з НПУ імені М.П. Драгоманова та Києво-Могилянською академією; студентських та аспірантських проектах з Нiмеччиною, Норвегією, Австрією та Швецією; лекторіях закордонних науковців.

Студенти кафедри мають можливість одержання подвійних дипломів при навчанні у наших партнерів: Інституті актуарних наук (Ульм, Німеччина), Університеті Сержi-Понтуа (Париж, Францiя), Iнституті математики (Осло, Норвегія).

 

 

Корисні посилання