Department of Mathematical Analysis and Probability Theory

Освітні програми (ОНП та ОПП)

Ф-КАТАЛОГ

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти - B

Другий (магістерський) рівень вищої освіти


Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти - PhD

https://matan.kpi.ua/uk/op-phd.html