Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Дем’яненко Ольга Олегівна

Методичні праці:

1. Задерей Н.М. Буценко Ю.П., Бакун В.В., Дрозд В.В., Дем'яненко О.О., Жданова В.В., Нефьодова Г.Д. Аналітична геометрія. Лінійна алгебра. Методичні вказівки для виконання КР для студентів І курсу технічних факультетів заочної форми навчання. Київ, НТУУ "КПІ", ВПК «Політехніка», 2007 р.

2. Задерей Н.М. Буценко Ю.П., Бакун В.В., Дрозд В.В., Дем'яненко О.О., Жданова В.В., Нефьодова Г.Д. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Методичні вказівки для студентів І курсу технічних факультетів заочної форми навчання. Київ, НТУУ "КПІ", ВПК «Політехніка», 2007 р.

3. Задерей Н.М. Буценко Ю.П., Бакун В.В., Дрозд В.В., Дем'яненко О.О., Жданова В.В., Нефьодова Г.Д. Інтегральне числення функцій багатьох змінних та елементи теорії поля. Методичні вказівки для студентів II курсу технічних факультетів Київ, НТУУ "КПІ", ВПК «Політехніка», 2007 р.

4. Задерей Н.М. Буценко Ю.П., Бакун В.В., Дрозд В.В., Дем'яненко О.О., Жданова В.В., Нефьодова Г.Д. Диференціальні рівняння. Методичні вказівки для виконання КР для студентів II курсу технічних факультетів заочної форми навчання. Київ, НТУУ "КПІ", ВПК «Політехніка», 2007 р.

5. Задерей Н.М. Буценко Ю.П., Бакун В.В., Дрозд В.В., Дем'яненко О.О., Жданова В.В., Мамса К.Ю., Нефьодова Г.Д. Ряди Інтеграл Фур'е. Методичні вказівки для виконання КР для студентів II курсу тех. нічних факультетів заочної форми навчання. Київ, НТУУ "КПІ", ВПК «Політехніка», 2007 р.

6. Задерей Н.М. Буценко Ю.П., Бакун В.В., Дрозд В.В., Дем'яненко О.О., Жданова В.В., Мамса К.Ю., Нефьодова Г.Д. Функції комплексної змінної та операційне числення. Методичні вказівки для виконання КР для студентів II курсу технічних факультетів заочної форми навчання. Київ, НТУУ "КПІ", ВПК «Політехніка», 2007 р.

7. Задерей Н.М., Буценко Ю.П., Дрозд В.В., Дем’яненко О.О., Жданова В.В., Мамса К.Ю., Нефьодова Г.Д., Симчук Я.В. Елементарна математика. Методичні вказівки до проведення контролю знань. Київ 2011 р.. Рекомендовано методичної радою НТУУ "КПІ".

8. Задерей Н.М., Буценко Ю.П., Дрозд В.В., Дем’яненко О.О., Жданова В.В., Мамса К.Ю., Нефьодова Г.Д., Симчук Я.В. Математичний аналіз-3. Диференціальне та інтегральне числення. Методичні вказівки до проведення контролю знань. Київ 2011 р. Рекомендовано методичної радою НТУУ "КПІ".

9. Дем’яненко О.О., Репета Л.А. Інтегральне числення функцій багатьох змінних. Елементи теорії поля. Диференціальні рівняння. Дидактичні матеріали до короткочасних контрольних робіт. Київ 2012р. Рекомендовано методичною радою ФМФ.

10. Дем’яненко О.О., Репета Л.А. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи зі збереження знань за перший семестр для студентів технічних факультетів. Київ 2013р. Рекомендовано методичною радою ФМФ.

Наукові праці:

1. Дем’яненко О.О. Про необхідність індивідуального підходу при вивченні курсу «Вища математика» в технічному ВУЗі. Міжнародна науково-практична конференція “Математика в сучасному технічному університеті”, 19-20 квітня 2013р., Київ: Матеріали конф. - К.: НТУУ “КПІ”, 2013.-536с.