Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Федорова Лідія Борисівна

Методичні праці:

1) Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення. Практикум. (ІІ курс ІІІ семестр) / Уклад.: І. В. Алєксєєва, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний, Л. Б. Федорова. — К: НТУУ «КПІ», 2012. — 160 с.

2) Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної. Практикум. (І курс І семестр) / Уклад.: І. В. Алєксєєва, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний, Л. Б. Федорова. — К: НТУУ «КПІ», 2012. — 176 с.

3) Диференціальне числення функцій кількох змінних. Визначені інтеграли. Диференціальні рівняння. Практикум. (І курс ІІ семестр) / Уклад.: І. В. Алєксєєва, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний, Л. Б. Федорова. — К: НТУУ «КПІ», 2011. — 184 с.

4) Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Практикум. (І курс І семестр) / Уклад.: І. В. Алєксєєва, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний, Л. Б. Федорова. — К: НТУУ «КПІ», 2012. — 184 с.

5) Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Навч. посібник / В. В. Булдигін, І. В. Алєксєєва, В. О. Гайдей, О. О. Диховичний, Н. Р. Коновалова, Л. Б. Федорова; за ред. проф. В. В. Булдигіна. — К. : ТВіМС, 2011. — 224 с. - ISBN 966–8725–05–0

6) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Дистанційний курс «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» - 70 Мбайт (300 екранів)/ Сертифікат УІІТО НПМ№ 1594, протокол №2 від 16.10.2008р.

7) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Дистанційний курс «Математичний аналіз-І» - 35,7Мбайт (69,55 умовних друкованих аркушів)/ Сертифікат УІІТО НМП № 2512, протокол №10 від 16.06.2011р.

8) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Дистанційний курс «Математичний аналіз-ІІ» - Мбайт (умовних друкованих аркушів)/ Сертифікат УІІТО НМП №, протокол №10 від 28.06.2012р.

9) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Дистанційний курс «Математика для інженерів та економістів» - Сертифікат УІІТО від 16.02.2012р.

Наукові праці:

1) Федорова Л.Б. Граничные значения решений неоднородных дифференциально-операторных уравнений // Доклады АН УССР, серия А, № 7, 1983, сс. 22-25.

1) Алєксєєва І. В., Гайдей В. О., Диховичний О. О., Коновалова Н. Р., Федорова Л. Б., Удовенко А. Ф. Аналіз якості тестових завдань дистанційного курсу «Математичний аналіз» методами ITEM RESPONSE THEORY. - Матеріали міжнародної наукової конференції ім. акад. М. Кравчука (Київ, травень 2010). Т. 3. — С. 142.

2) Алєксєєва І. В., Гайдей В. О., Диховичний О. О., Коновалова Н. Р., Федорова Л. Б. Аналіз якості тестових завдань для комплекту дистанційної освіти «Вища математика». Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць.— Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2010. — Вип. 1. — C. 3-9.

3) Алєксєєва І. В., Гайдей В. О., Диховичний О. О., Коновалова Н. Р., Федорова Л. Б. Застосування сучасних математичних моделей педагогічного тестування у формуванні та аналізі тестових завдань комплекту «Вища математика. — Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. —Донецьк: Вид-во ДонНТУ, 2010. — Вип. 33. — C. 50–56.

4) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Застосування математичних моделей тестів у комплекті дистанційної освіти «Вища математика»// Математичні машини і системи, 2010, № 4, С.89-97.

5) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Комплект електронних курсів з вищої математики для НТУУ «КПІ»/ Матеріали ІХ Всеукраїнської науково- методичної конференції «Болонський процес: стан і перспективи розвитку вищої освіти в Україні», Київ, 11.11.2011.

6) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б., Райсвіх Є.В. Політомічна модель Раша в аналізі якості тестових завдань. / Теорія та методика електронного навчання : збірник наукових праць. Випуск1. – Кривий Ріг: видавничий відділ НМетАУ, 2011.

7) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Досвід створення і використання навчально- методичних комплексів з вищої математики. Збірник науково-методичних робіт «Матеріали 4-й науково-практичної конференції «Навчання математики в технічному університеті». – Донецьк: ДоНТУ, 2011.

8) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Застосування сучасних математичних моделей педагогічного тестування у формування та аналізі тестових завдань комплекту «Вища математика»./ Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції. – Кривий Ріг. – 19.05.2011.

9) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Досвід створення та використання навчально-методичних комплексів з вищої математики./ Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих молодих учених «Маркетинг у третьому тисячолітті». – Донецьк. -18.05.2011.

10) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Про сучасні математичні моделі тестів в аналізі тестових завдань для дистанційних курсів. /Материалы ХVІ международной научно-методической конференции «Методы совершенствования фундаментального образования в вузах» 19-23 сентября 2011г. – Севастополь.

11) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Оцінка якості тестових завдань із застосуванням політомічної моделі Г. Раша. / Новітні комп’ютерні технології. ІХ Міжнародна науково-технічна конференція. Київ-Севастополь, 13-16 вересня 2011. Севастополь.

12) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Статистичний аналіз тестових завдань із застосуванням сучасних математичних моделей./ Інноваційні технології у вищій школі: ІІІ науково-практична конференція: 18-20 жовтня 2011. – Львів. – 2011.

13) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б., Дудко А.Ф. Про дистанційний курс з вищої математики у рамках всесвітньої ініціативи ЮНЕСКО./ ХIV Міжнародна наукова конференція ім. академіка Кравчука, 19-21 квітня 2012. – Київ.

14) Алєксєєва І. В., Федорова Л.Б. Застосування сенсорних мереж для моніторингу радіаційного забруднення повітря./ Шоста міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій», 24-27 квітня, 2012. – Київ.

15) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О.,Диховичний О.О., Коновалова Н. Р., Федорова Л. Б, Дудко А.Ф. Статистичний аналіз тестових завдань із застосуванням сучасних математичних моделей./ Матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції : Київ-Севастополь, України, 2012, с.5-7.

16) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н. Р., Федорова Л. Б Статистичний аналіз тестових завдань із застосуванням сучасних математичних моделей./ Вісник Національного університету «Львівська політехніка» (серія «Інформатизація вищого навчального закладу»), №731.- Львів 2012., с. 10-13.