Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Гайдей Віктор Олександрович

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Гайдей Віктор Олександрович

Працює в КПІ з 1995 року

Викладає на факультетах: ІТС, ФМФ

Дисципліни:
Викладає вищу математику на факультеті авіаційних та космічних систем, спеціальності –«Авіоніка», «Авіо- та ракетобудування» , факультеті електроніки, спеціальності — «Телекомунікації», «Акустотехніка»

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

Київський університет ім. Тараса Шевченка, факультет кібернетики, 1995, прикладна математика. Математики Викладач

Науковий ступінь:

Кандидат фізико-математичних наук, 2003 р., 01.01.02 – Диференціальні рівняння, тема: «Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та їх застосування»

Вчене звання:

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей НТУУ «КПІ», 2011 р.

Основні наукові інтереси:

Спеціальні функції, дробове інтегро-диференціювання, інформаційні технології у навчанні і контролі знань

Останні методичні праці:

Див. весь список

7) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Дистанційний курс «Математичний аналіз-І» - 35,7Мбайт (69,55 умовних друкованих аркушів)/ Сертифікат УІІТО НМП № 2512, протокол №10 від 16.06.2011р.

8) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Дистанційний курс «Математичний аналіз-ІІ» - Мбайт (умовних друкованих аркушів)/ Сертифікат УІІТО НМП №, протокол №10 від 28.06.2012р.

9) Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Диховичний О.О., Коновалова Н.Р., Федорова Л.Б. Дистанційний курс «Математика для інженерів та економістів» - Сертифікат УІІТО від 16.02.2012р.

Останні наукові праці:

1. Virchenko N.A., Haidey V.O. On some generalized hypergeometric functions // Доп. НАН України. — 1999. — № 9. — С. 42–45.

2. Virchenko N., Haidey V. On generalized m-Bessel functions // Integral Transforms Spec. Funct. — 1999. — 8, № 3–4. — P. 275–286.

3. Вірченко Н.О., Гайдей В.О. Про узагальнену (за Райтом) гіпербессельову функцію // Доп. НАН України. — 2000. — № 8. — С. 15–21.

4. Гайдей В. О. Рекурентні формули для узагальненої функції Фокса–Райта // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2010. — № 4. — С. 35–39.

5. Kalla S. L., Haidey V., Virchenko N. A generalized multiparameter function of Mittag-Leffler type // Integral Transforms Spec. Funct. — 2012. — 23, № 12. — P. 901–911.