Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Коваленко Валентина Федорівна

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Коваленко Валентина Федорівна

Працює в КПІ з 1975 року

Викладає на факультетах: ФІОТ

Дисципліни:
Вища математика-1 (ФІОТ / 6. 050201 ″Системна інженерія”, ФІОТ заочн. /6. 050102 “Комп’ютерна інженерія”).
Вища математика-2 (ФІОТ/ 6. 050201 ″Системна інженерія”, ФІОТ заочн./ 6. 050102 “Комп’ютерна інженерія”).
Вища математика-3 (ФІОТ/ 6. 050201 ″Системна інженерія”, ФІОТ заочн./ 6. 050101 “Комп’ютерні науки”).

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

Закінчила з відзнакою Київський державний університет ім.. Т. Г. Шевченка в 1968р., фізичний факультет, спеціальність Фізика, кваліфікація Фізик по спеціалізації теорія ядра і елементарних часток

Науковий ступінь:

Кандидат фізико-математичних наук, 1973р., Поведінка перенормованих фейнманівських амплітуд при масштабних перетвореннях

Вчене звання:

Доцент, 1993р.

Основні наукові інтереси:

Квантова теорія поля, математична фізика, функціональний аналіз, теорія диференціальних рівнянь другого порядку у частинних похідних

Останні методичні праці:

Див. весь список

6. Коваленко В. Ф. Розв’язок типової розрахункової роботи по темі «Диференціальне числення функцій однієї змінної. Похідна та її застосування» : методичні рекомендації до виконання розрахункових робіт / В.Ф. Коваленко . – К. : НТУУ «КПІ», Система електронний кампус НТУУ « КПІ». – 26.11.2012. – 34 с. – Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=36640

7. Коваленко В. Ф. Ряди. ТР-19. Збірник завдань до типової розрахункової роботи : перелік питань/завдань для розрахункових робіт / В.Ф. Коваленко . – К. : НТУУ « КПІ», Система електронний кампус НТУУ « КПІ». – 05.12.2012. – 26 с. – Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=37776

8. Коваленко В. Ф. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення. Збірник завдань до типової розрахункової роботи : перелік питань/завдань для розрахункових робіт / В.Ф. Коваленко . – К. : НТУУ « КПІ», Система електронний кампус НТУУ « КПІ». – 26.11.2012. – 15 с. – Режим доступу: http://campus.kpi.ua/tutor/index.php?mode=mob&show&irid=36648

Останні наукові праці:

Див. весь список

5. Коваленко В. Ф. Признаки m-аккретивной замыкаемости линейного эллиптического оператора второго порядка / В. Ф. Коваленко, Ю. А. Семенов // Сиб. мат. журн. −1990. –Т.31, №2. –С. 76-88.

6. Коваленко В. Ф. C0-полугруппы в пространствах Lp(Rd) и C(Rd), порождаемые дифференциальным выражением ∆ + b∙/ В. Ф. Коваленко, Ю. А. Семенов // Теор. вероятн. и ее примен. −1990. –Т.35, Вып.3. –С. 449-458. http://mi.mathnet.ru/tvp1146

7. Коваленко В. Ф. К L1-теории параболических полугрупп / В. Ф. Коваленко, Ю. А. Семенов // Укр. мат. журн. −1989. –Т.41, №10. –С. 1375-1380. http://www.imath.kiev.ua/~umzh/Archiv/1989/10/UMZh_1989_10_1375.pdf

Інші досягнення:

Соросівський доцент