Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
Українською | In English

Моклячук Олександр Михайлович

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Моклячук Олександр Михайлович

Працює в КПІ з 2011 року

Викладає на факультетах: ПБФ, ФММ, ФМФ

Дисципліни:
ФМФ / Дискретна математика,
ФМФ /Математичний аналіз,
ММІФ / Вища математика-3,
ІПСА / Теорія ймовірностей та математична статистика

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

КНУ ім. Т. Шевченка, 2008, механіко-математичний, статистика, магістр статистики

Науковий ступінь:

Кандидат фізико-математичних наук, 2012, «Моделювання випадкових процесів з Kσ-просторів випадкових величин»

Основні наукові інтереси:

Основні наукові інтереси: моделювання випадкових процесів, передгауссові випадкові процеси, φ-субгауссові випадкові процеси

Останні наукові праці:

1. Moklyachuk O. M. Simulation of random processes with known correlati-on function with the help of Karhunen-Loeve decomposition / O. M. Moklyachuk // Theory of Stochastic Processes. – 2007. – Vol. 13(29), № 4. – P. 163–169.

2. Моклячук О. М. Моделювання Гауссових випадкових процесiв у про-сторi Lp(T) / О. М. Моклячук // Вiсник Київського унiверситету. Се-рiя: фiзико-математичнi науки. – 2009. – Вип. 1. – С. 23–26.

3. Козаченко Ю. В. Випадковi процеси у просторах DV,W / Ю. В. Коза-ченко, О. М. Моклячук // Теорiя Ймовiрностей та Математична Ста-тистика. – 2010. – Вип. 82 – С. 56-66.

4. Козаченко Ю. В. Вибiркова неперервнiсть та моделювання випадко-вих процесiв з просторiв DV,W / Ю. В. Козаченко, О. М. Моклячук // Теорiя Ймовiрностей та Математична Статистика. – 2010. - Вип. 83. - С. 80–91.