Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Сиротенко Антон Володимирович

Наукові праці:

1. «Про інтегровні з $p$-м степенем розв’язки операторно-диференціального рівняння» (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки – 2011, №3.) http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_3_2011.pdf

2. «Про інтегровні з $p$-м степенем розв’язки різницевого рівняння з неперервним аргументом в банаховому просторі» (Нелінійні коливання, 2012, т.15, №3)

3. «Про обмеженість на півосі розв’язків задачі Коші для диференціального рівняння з операторним коефіцієнтом» (Збірник тез конференції молодих вчених присвяченої 70-річчю механіко-математичного факультету КНУ 13-15 грудня 2010р.)

4. «Про сумовність зі степенем $p$ розв’язку задачі Коші для диференціального рівняння з операторним коефіцієнтом» (Збірник тез конференції «Диференціальні рівняння та їх застосування» 8-10 червня 2011р.)

5. «Про інтегровні з $p$-м степенем розв’язки різницевого рівняння з неперервним аргументом» (Збірник тез чотирнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка М. Кравчука 19-21 квітня 2012р.)

6. «Обмежені і сумовні зі степенем $p$ розв'язки різницевого рівняння з цілочисельним аргументом» (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки – 2012, №4.) http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_4_2012.pdf