Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Вступ на I курс (за сертифікатами ЗНО)

Про лабораторію інформаційних технологій, машинного навчання та аналізу даних

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського дає фундаментальну освіту та можливість реалізувати свої таланти.

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців у галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 111 Математика, освітньо-професійна програма Страхова та фінансова математика.

Набір на 1 курс здійснюється за сертифікатами ЗНО.

Враховуються сертифікати ЗНО всіх предметів за 2021, 2020, 2019, 2018 роки.

Форма навчання: денна.

Обсяги держзамовлення 2021 на 111 Математика
Ліцензований обсяг: 60
Максимальний обсяг державного замовлення: 60
Кваліфікаційний мінімум: 10
Квота 1: 3
Квота 2: 6

Вартість навчання на контракті: 16600 грн на рік

Перелік конкурсних предметів на ЗНО

(детальніше див. Додатки на pk.kpi.ua/entry-1-course/)

 • 1. Українська мова (К1): вага 0.25
 • 2. Математика (К2): вага 0.5
 • 3. Фізика або Хімія або Іноземна мова або Біологія або Географія або Історія України (К3): вага 0.2
 • Вага атестату про повну загальну середню освіту (K4): 0
 • Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО (K5): 0.05
 • Мінімальний конкурсний бал: 125

Обчислення конкурсного балу

Конкурсний бал обчислюється за такою формулою:
К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ
(тобто для спеціальності 111 в 2021 році це
0.25*П1 + 0.5*П2 + 0.2*П3 + 0*А + 0.05*ОУ),
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів (для 111 це Українська мова та Математика);
П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета (див. вище);
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту – в цьому році не враховується (К4=0),
ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення).

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:
ГК дорівнює 1.02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), які передбачені в Додатку 2 до умов прийому (в т.ч. спеціальність 111, посилання), та 1.00 в інших випадках;
СК дорівнює 1.02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1.05 – для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; в т.ч. спеціальність 111посилання); 1.00 – в інших випадках.
Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.
СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Онлайн-калькулятор конкурсного бала:

https://pk.kpi.ua/calculator/

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2021 році

https://pk.kpi.ua/wp-content/uploads/official-documents/rules21.pdf

Переваги навчання за спеціальністю

Старшокурсники та випускники мають можливість стажування та працевлаштування в Україні та закордоном за професіями:

 • науковий співробітник / викладач математики в державних та комерційних структурах;
 • актуарій страхових компаній;
 • фінансовий аналітик / консультант;
 • ризик-менеджер.

Наші студенти беруть участь у математичних гуртках та олімпіадах, дослідницькій роботі з провідними викладачами та науковцями, лекторіях закордонних науковців.

Кафедра проводить регулярні студентські наукові конференції спільно з НПУ імені М.П. Драгоманова та Києво-Могилянською академією.

Серед міжнародних програм кафедри:

 • студентські та аспірантські наукові проекти з Німеччиною та Норвегією;
 • можливість одержання подвійних дипломів при навчанні у наших партнерів: Інституті актуарних наук (Ульм, Німеччина), Університеті Сержi-Понтуа (Париж, Францiя), Iнституті математики (Осло, Норвегія).

Фiнансовi бонуси для студентів кафедри:

 • пiдвищена стипендiя (+20%);
 • премії переможцям олімпіад.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ