Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Вступ до магістратури

Студенти, що бажають продовжити навчання після одержання диплому бакалавра, мають можливість вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на наступний рівень освіти – рівень магістра. Навчання в магістратурі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання – освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки – це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Консультація до фахового вступного випробування на вступ до магістратури

Розклад роботи атестаційної комісії

Спеціальність: 111 Математика
Назва освітньої програми: Страхова та фінансова математика
Назва випробування: комплексне фахове

Тип освітньої програми Назва конкурсної пропозиції Дата, час і місце проведення консультації* Дата, час і місце проведення випробування* (І сесія) Дата, час і місце проведення випробування* (ІІ сесія) Дата, час і місце проведення випробування* (ІІІ сесія) Дата, час і місце проведення випробування* (ІV сесія)
ОПП Фізико-математичний факультет, 111 Страхова та фінансова математика, Магістр (освітньо-професійна програма), денна форма навчання 03.09.2022, 11.00, платформа ZOOM 06.09.2022, 16.00, платформа ZOOM 09.09.2022, 16.00, платформа ZOOM 13.09.2022, 16.00, платформа ZOOM 16.09.2022, 16.00, платформа ZOOM
ОНП Фізико-математичний факультет, 111 Страхова та фінансова математика, Магістр (освітньо-наукова програма), денна форма навчання 03.09.2022, 11.00, платформа ZOOM 06.09.2022, 16.00, платформа ZOOM 09.09.2022, 16.00, платформа ZOOM 13.09.2022, 16.00, платформа ZOOM 16.09.2022, 16.00, платформа ZOOM

 

* Посилання на відеоконферецію буде завантажено в електронний кабінет вступника після опрацювання заяви

Офіційні документи

Контакти відбіркової комісії

Особливості вступу 2022

Для вступу на 111

 • за державним замовленням потрібно
  скласти фахове вступне випробування та написати мотиваційний лист,
 • а за кошти фізичних та/або юридичних осіб
  подати до розгляду мотиваційний лист.

Мінімальний конкурсний бал: на бюджет – 125; на контракт – 100.

Програми фахових вступних випробувань див. вище.

Цього року вступники, які планують здобувати ступінь магістра у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету.

Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про зацікавленість вступника у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.
Детальніше про мотиваційний лист див. https://t.me/abit_fmf/6090

При вступі на іншу спеціальність після отримання диплома бакалавра додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Перелік документів: https://pk.kpi.ua/zayava-docs/

Строки вступної кампанії: https://pk.kpi.ua/#timeline

Конкурсний бал = балу за вступне фахове випробування

Наукові здобутки цього року не враховуються в конкурсний бал

 

Про освітню програму "Страхова та фінансова математика"

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює підготовку фахівців у галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 111 Математика, освітньо-професійна програма Страхова та фінансова математика.

Диплом з освітньої програми „Страхова та фінансова математика” є першим кроком на шляху отримання звання актуарія в Україні.

Освітню програму „Страхова та фінансова математика” на нашій кафедрі можна співставити з такими магістерськими програмами університетів США та Європи:

 • Insurance and Risk Management;
 • Actuarial Science / Actuarial Management;
 • Financial Engineering / Quantitative Finance.

Кожна з цих програм реалізується десятками університетів у США та в Європі.

 

Можливості для випускників

У випускників освітньої програми є можливість працевлаштування актуаріями страхових компаній, фінансовими аналітиками та консультантами, менеджерами у сфері інвестицій, фінансових ризиків, науковими співробітниками та викладачами математики в державних та комерційних організаціях.

Актуарій – це експерт з математики страхування, спеціаліст у теорії оцінки ризиків різних сфер людської діяльності, стратег з глибоким розумінням фінансових систем. Професія актуарія є однією з найбільш затребуваних у країні.

За підрахунками експертів для переходу на міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) Україна потребує 150-200 актуаріїв. Після прийнятого в 2005 році рішення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками (Державна комісія регулювання ринків фінансових послуг України, №3519), тільки 24 особи отримали сертифікати на право здійснювати та завіряти актуарні розрахунки, причому 7 з них вже працюють за межами України. На ринку праці існує потреба у фахівцях зі страхової та фінансової математики (в першу чергу це стосується фахівців-аналітиків у галузі страхування рухомого та нерухомого майна).

Серед областей професійної діяльності, які потребують спеціалістів з актуарних методів, відзначимо такі

 • ризик-менеджмент у фінансових інститутах,
 • ризик-менеджмент у нефінансових інститутах,
 • актуарна справа у страхуванні,
 • акутарна справа в недержавних пенсійних та соціальних програмах.

Викладання дисциплін здійснюють провідні викладачі кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей. Крім того, для викладання спецкурсів освітньої програми запрошуються фахівці з Німеччини, Норвегії та Швейцарії.

 

Додаткові можливості для студентів

Наші студенти беруть участь у дослідницькій роботі з провідними викладачами та науковцями; студентських наукових конференціях спільно з НПУ імені М.П. Драгоманова та Києво-Могилянською академією; студентських та аспірантських проектах з Нiмеччиною, Норвегією, Австрією та Швецією; лекторіях закордонних науковців.

Студенти кафедри мають можливість одержання подвійних дипломів при навчанні у наших партнерів: Інституті актуарних наук (Ульм, Німеччина), Університеті Сержi-Понтуа (Париж, Францiя), Iнституті математики (Осло, Норвегія).

 

Корисні посилання