Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Наукові семінари кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Останні засідання семінарів

20.05.2021, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Христина Присяжник, Деякі задачі для гіллястих процесів з неперервним часом та міграцією (за матеріалами кандидатської дисертації) https://us02web.zoom.us/j/81326023745?pwd=RHRzaGFNSGNzTFEwY0RLcHNwN1JWUT09
10.12.2020, 17:00, online (дистанційно), науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Марина Юріївна Петранова, Випадкові гауссові процеси зі стійкими кореляційними функціями (за матеріалами кандидатської дисертації) https://us02web.zoom.us/j/81389557879?pwd=N0pJNm9FZFNrVU9YMFNlcUNxbUlGZz09
28.05.2020, 16:00, online (дистанційно), науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Ольга Василик, Узагальнення φ-субгауссових випадкових процесів та їх застосування (за матеріалами дисертації) https://us02web.zoom.us/j/84638296471?pwd=TEhkeS9nUmhlVnk0bTJtVk1QSVhtQT09
21.05.2020, 16:00, online (дистанційно), науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Ростислав Ямненко, Властивості випадкових процесів накопичення із деяких просторів Орліча (за матеріалами докторської дисертації) https://us02web.zoom.us/j/89038475456?pwd=dk0zaHgxaVhSaTBiR2xWTW9KOE1SZz09
05.03.2020, 14:00, ауд. 421-7, науковий семінар «Сучасний аналіз»
В.С. Шпаківський, Моногенні функції в асоціативних алгебрах (за матеріалами докторської дисертації)
20.02.2020, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Віта Маркітан, Стохастичні та двічі стохастичні матриці в задачах фрактального аналізу функцій (за матеріалами кандидатської дисертації)
19.12.2019, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Павло Єндовицький, Нове доведення теореми Севастьянова про розміщення частинок по комірках
12.12.2019, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Андрій Ільєнко, Про збіжність точкових процесів, пов'язаних із задачею збирача купонів
14.11.2019, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
І.В. Орловський, Асимптотичні властивості оцінки найменших квадратів параметрів нелінійної регресії з лінійним випадковим шумом
24.10.2019, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Марина Ільєнко, Деякі граничні теореми для сум елементів лінійних авторегресійних послідовностей
10.10.2019, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Володимир Павленков, ORV послідовності з невиродженими групами регулярних точок
05.09.2019, 14:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Сучасний аналіз»
І.Я. Дворак, Метод симетризації в задачах про екстремальне розбиття комплексної площини (за матеріалами кандидатської дисертації)
30.05.2019, 14:15, ауд. 432-7, науковий семінар «Сучасний аналіз»
Т.І. Вдовенко, Сингулярно несиметрично збурені самоспряжені оператори (за матеріалами кандидатської дисертації)
16.05.2019, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Аліса Цуканова, Дослiдження властивостей розв'язкiв стохастичних функціонально-диференцiальних рiвнянь нейтрального типу в гiльбертових просторах (за матеріалами кандидатської дисертації)
28.02.2019, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
К.В. Ральченко, Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів
28.02.2019, 14:30, ауд. 432-7, науковий семінар «Сучасний аналіз»
Л.В. Вигівська, Екстремальні задачі для областей, які не перетинаються з вільними полюсами на колі (за матеріалами кандидатської дисертації)
31.01.2019, 14:30, ауд. 432-7, науковий семінар «Сучасний аналіз»
К.В. Моравецька, Міри на банахових многовидах з рівномірною структурою (за матеріалами кандидатської дисертації)
17.01.2019, 14:30, ауд. 432-7, науковий семінар «Сучасний аналіз»
О.Ю. Потапенко, Крайові задачі на нескінченновимірних многовидах (за матеріалами кандидатської дисертації)
27.12.2018, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
С.В. Шкляр, Оцінювання параметрів у моделях, що містять процес авторегресії або дробовий броунівський рух. Наближення дробового броунівського руху гауссовими мартингалами
28.11.2018, 14:30, ауд. 432-7, науковий семінар «Сучасний аналіз»
П.В. Задерей, Умови інтегровності тригонометричних рядів і їх застосування в теорії наближення
22.11.2018, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Оксана Анатоліївна Ярова, Асимптотичний аналіз та перехідні явища в марковських випадкових еволюціях (за матеріалами кандидатської дисертації)
04.10.2018, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
К.К. Москвичова, Властивості корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в моделі нелінійної регресії (за матеріалами кандидатської дисертації)
21.06.2018, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Х.В. Бучак, Аналітичні властивості процесів Пуассона та Скеллама з випадковою заміною часу (за мат. канд. дис.)
21.06.2018, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Л.І. Русанюк, Стохастичні рівняння з випадковими чинниками (за мат. канд. дис.)
21.06.2018, 15:30, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Г.О. Маслюк, Одновимірні крайові задачі з параметром у функціональних просторах дробової гладкості (за мат. канд. дис.)
12.04.2018, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Диференціальні рівняння. Інтегральні перетворення. Спеціальні функції»
Ольга Пелехата, Загальні крайові задачі з параметром (за матеріалами канд. дисертації)
01.03.2018, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Оксана Чернова, Консистентне оцінювання в моделі Кокса із пропорційними ризиками та похибками вимірювання за умови необмеженості параметричної множини
15.02.2018, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Я.А. Кореновська, Геометричні властивості нескінченновимірних відображень, що породжені сингулярними стохастичними потоками (за матеріалами канд. дисертації)
12.10.2017, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Володимир Фомічов, Еволюція броунівських стохастичних потоків (за матеріалами канд. дисертації)
21.09.2017, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
А.Я. Оленко, Про швидкість збіжності в нецентральних граничних теоремах
07.09.2017, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Диференціальні рівняння. Інтегральні перетворення. Спеціальні функції»
В. Лось, Параболічні крайові задачі у просторах Хермандера
18.05.2017, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
І.І. Гарко, Фрактальні властивості ймовірнісних мір, породжених поліосновними розкладами дійсних чисел та їх застосування (за матеріалами кандидатської дисертації)
23.03.2017, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
І.М. Савич, Асимптотичні властивості оцінок Коенкера-Бассетта параметра нелінійної регресії з сильно залежним випадковим шумом
16.03.2017, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.В. Маринич, Узагальнені розклади Еджворта та їх застосування до асимптотичного аналізу профілів випадкових дерев
09.03.2017, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.І. Клесов, Рекорди для залежних випадкових величин
22.12.2016, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.В. Сугакова, Адаптивні методи статистичного аналізу сумішей
01.12.2016, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Т.Д. Тимошкевич, Геометричні властивості ймовірнісних мір в лінійних просторах та функціональні нерівності
24.11.2016, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
В.О. Кузнецов, Геометричні властивості стохастичних потоків
17.11.2016, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Я.В. Царегородцев, Асимптотична нормальність і критерій згоди в багатовимірній моделі регресії $AX=B$ з похибками у змінних
15.09.2016, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
А.М. Кулик, О приложении метода параметрикса в задаче статистического оценивания для решения стохастического уравнения с шумом Леви
09.06.2016, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Paul Doukhan (Universite de Cergy-Pontoise) and Joseph Rynkiewics (Paris I Pantheon-Sorbonne), Advanced Spectral Methods for Time Series Analysis
02.06.2016, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Д.В. Затула, Оцінки розподілу півнорм Гьольдера від випадкових процесів та їх застосування (за матеріалами кандидатської дисертації)
26.05.2016, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.В. Маринич, Про дробово інтегровані обернені стійкі субординатори
12.05.2016, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
М.В. Танцюра, Нескінченні системи стохастичних диференціальних рівнянь зі взаємодією (за матеріалами кандидатської дисертації)
07.04.2016, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
В.П. Кнопова, Локальні властивості деяких процесів типу Леві (за матеріалами докторської дисертації)
10.03.2016, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
К.В. Глиняна, Cтохастичні потоки з дискретним часом
25.02.2016, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Д.В. Королюк, Стаціонарні статистичні експерименти і оптимальна оцінка еволюційної компоненти
24.12.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
N.N. Leonenko, Fractional Skellam Processes
17.12.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Ю.В. Ганиченко, Оцінки точності апроксимації інтегральних функціоналів з нерегулярними ядрами від процесів Маркова
03.12.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.В. Слуцький, Пакувальна фрактальна розмірність та її властивості (за матеріалами кандидатської дисертації)
19.11.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
А.Ю. Пилипенко, Про проблему селекції для збурень малим шумом в багатовимірному просторі
12.11.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Д.О. Іваненко, Асимптотичні властивості параметрів марківських процесів з пуассоновими шумами (за матеріалами кандидатської дисертації)
29.10.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
В.Б. Трошкі, Квадратично φ-субгауссові випадкові величини та процеси
22.10.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.І. Клесов, Граничні теореми теорії ймовірностей
01.10.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
І.В. Орловський, Асимптотичні властивості M-оцінок параметрів нелінійної регресії з дискретним часом та сингулярним спектром
17.09.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
В.В. Приходько, Асимптотичні властивості оцінок Ібрагімова параметрів спектру випадкового шуму в регресійній моделі
18.06.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
В.І. Макогін, Асимптотична поведінка та потраєкторні властивості автомодельних дробових випадкових полів
11.06.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.В. Доронін, Семіпараметричне оцінювання та перевірка гіпотез по спостереженнях із суміші
04.06.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
А.В. Савченко, Адаптована T(q)-вірогідна оцінка в нелінійних моделях регресії з похибками у змінних
28.05.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Vladimir Koltchinskii, Moment bounds and concentration inequalities for empirical covariance operators
25.05.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
І.Б. Генінсон, Огляд актуальних задач фінансової математики у застосуваннях до фінансових ринків
30.04.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
В.В. Приходько, Асимптотичні властивості оцінки Ібрагімова параметра спектральної щільності випадкового шуму в нелінійній моделі регресії
16.04.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Н.В. Трошкі, Моделювання випадкових полів із заданою точністю та надійністю
19.03.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Б.М. Жураковський, Виявлення прихованих періодичностей в моделі регресії з локально перетвореним гаусівським стаціонарним шумом
26.02.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Ю.В. Хворостіна, Розподіли випадкових величин з фрактальними властивостями, пов'язані зі знакозмінними рядами Люрота
25.02.2015, 13:30, ауд. 432-7, науковий семінар «Диференціальні рівняння. Інтегральні перетворення. Спеціальні функції»
М.М. Четвертак, Узагальнене інтегральне перетворення типу Мелліна
19.02.2015, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.А. Тимошенко, ψ-асимптотична еквівалентність розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь
04.12.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
М.П. Сергієнко, Метод мажоруючих мір в статистиці випадкових процесів
13.11.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Т.І. Косенкова, Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві (За матеріалами кандидатської дисертації)
06.11.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
С.К. Фомічов, І.О. Скачков, Є.П. Чверто, С.М. Мінаков, Математичні проблеми в теорії зварювання металів
30.10.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
В.В. Приходько, Асимптотичні властивості оцінок Уітла параметрів спектральної щільності стаціонарного шуму нелінійної моделі регресії
16.10.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
К.К. Москвичова, Асимптотичні властивості корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії
02.10.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.В. Маринич, Граничні теореми для випадкових процесів з імміграцією та їх застосування до аналізу регенеративних комбінаторних структур
18.09.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.А. Тимошенко, Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь
11.09.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Н.В. Прохоренко, Узагальнення результатів по розподілам максимуму поля Ченцова по кривим та ламаним
13.06.2014, 11:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
В.І. Іваненко, В.М. Михалевич, Статистичні закономірності в задачах прийняття рішень
29.05.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.І. Клесов, Про рівняння Коші
15.05.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Г.І. Сливка-Тилищак, Рівняння теплопровідності на прямій з випадковою правою частиною
08.05.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.А. Тимошенко, Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь (За матеріалами кандидатської дисертації)
24.04.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
А.О. Погоруй, Системи взаємодіючих частинок з марковськими перемиканнями
(За матеріалами докторської дисертації)
10.04.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Т.М. Грозян, Підсилений закон великих чисел для випадкових процесів
27.02.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
В.В. Томашик, Оптимальні моменти зупинки та моменти виходу для дифузійних процесів та випадкових блукань (за мат. канд. дис.)
13.02.2014, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Г.М. Шевченко, Змішані стохастичні диференціальні рівняння з затримкою (за матеріалами докторської дисертації)
14.11.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
А.Г. Мороз, Задача оптимальної зупинки у моделі Леві
07.11.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Розширене засідання семінару, присвячене світлій пам’яті В.В. Булдигіна
31.10.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
І.К. Мацак, Асимптотична поведінка лічильного процесу в схемі максимуму
24.10.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.О. Синявська, Бакстерівська оцінка невідомого параметра коваріаційної функції у негауссовому випадку
17.10.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
С.В. Посашкова, Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом
10.10.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
А.Ф. Дудко, Статистичний аналіз якості тестів з вищої математики
03.10.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Богдан Жураковський, Виявлення прихованих періодичностей в моделях з сильно залежним шумом
12.09.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
К.К. Москвичова, Асимптотичні розклади для оцінки коваріаційної функції випадкового шуму у нелінійній моделі регресії
13.06.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
І.І. Дубовецька, Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів
15.05.2013, 14:15, ауд. 432-7, науковий семінар «Диференціальні рівняння. Інтегральні перетворення. Спеціальні функції»
Еліна Колесник, Гіперфункції Лапласа
18.04.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
М.В. Карташов, Марковські моделі ризику (Асимптотика марковських моментів на неоднорідних ланцюгах Маркова)
17.04.2013, 14:15, ауд. 432-7, науковий семінар «Диференціальні рівняння. Інтегральні перетворення. Спеціальні функції»
В.П. Денисюк, Методи покращення збіжності тригонометричних рядів і тригонометричних інтерполяційних многочленів
11.04.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.А. Тимошенко, Необмеженість розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь з ростом часу
11.04.2013, 16:00, ауд. 423-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Ю.О. Грегуль, OSV функції і ряди Спіцера
11.04.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Т.М. Грозян, Нерівність типу Гаєка-Реньі для випадкових процесів
04.04.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
В.В. Павленков, Теорема Карамати для регулярно LOG періодичних функцій
28.03.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
M.M. Leonenko, Limit theorems for multifractal products of geometric stationary processes
14.03.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Ulrich Stadtmueller, Modeling and statistical Analysis with Archimedian Copulas
07.03.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
О.П. Макарчук, Проблема поглиблення теореми Джессена-Вінтнера для нескінченних згорток Бернуллі та їх узагальнень
06.03.2013, 14:15, ауд. 432-7, науковий семінар «Диференціальні рівняння. Інтегральні перетворення. Спеціальні функції»
О. Лисецька, Узагальнені функції Лежандра та їх застосування
28.02.2013, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Ю.Ю. Млавець, $F_\psi(\Omega)$ простори випадкових величин та їх застосування
20.12.2012, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
Л.М. Сахно, Статистичне оцінювання та розвиток спектральної теорії однорідних випадкових полів
29.11.2012, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Сучасний аналіз»
Yann Le Cam, Risk management of some financial derivatives
29.11.2012, 10:25, ауд. 432-7, науковий семінар «Сучасний аналіз»
Matthieu Cornec, Introduction to Economic Forecasting: art or science?
25.10.2012, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
К.С. Акбаш, Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів
18.10.2012, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
В.І. Іваненко, Сучасна теорія прийняття рішень
18.10.2012, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
В.М. Михалевич, Невизначеність в теорії прийняття рішень
20.09.2012, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
А.М. Щербина, Оцінювання середнього у моделі суміші зі змінними концентраціями
12.04.2012, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Теорія випадкових процесів»
О.І. Клесов, Граничні теореми для рекордів
05.04.2012, 16:30, ауд. 432-7, науковий семінар «Теорія випадкових процесів»
О.В. Сугакова, Метод узагальнених оцінюючих рівнянь в моделях сумішей з симетричними компонентами
22.03.2012, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Теорія випадкових процесів»
В.П. Кнопова, Поведінка щільності процесів Леві та деяких марковських процесів при малих значеннях часу
21.03.2012, 14:15, ауд. 432-7, науковий семінар «Диференціальні рівняння. Інтегральні перетворення. Спеціальні функції»
Ю.М. Польський, Дробові похідні в операторах зсуву та "трансцендентні етюди"
01.03.2012, 16:30, ауд. 432-7, науковий семінар «Теорія випадкових процесів»
С.В. Боднарчук, Стохастичне керування перетвореннями заміни часу для процесів з шумом Леві
23.02.2012, 16:30, ауд. 432-7, науковий семінар «Теорія випадкових процесів»
Р.О. Нікіфоров, Мультифрактальний аналіз сингулярних ймовірнісних мір
16.02.2012, 16:00, ауд. 432-7, науковий семінар «Теорія випадкових процесів»
М.К. Руновська, Асимптотичні властивості сум регресійних послідовностей
08.02.2012, 14:15, ауд. 432-7, науковий семінар «Диференціальні рівняння. Інтегральні перетворення. Спеціальні функції»
О.В. Овчаренко, Нові узагальнення функцій гіпергеометричного типу та їх застосування