Department of Mathematical Analysis and Probability Theory

Фокус-група з представниками українських університетів-партнерів

2021-04-24

23 квітня 2021 року відбулось фокусоване групове інтерв’ю, темою обговорення якого стали освітні професійні та наукові програми за спеціальністю «Математика», за якими навчаються здобувачі вищої освіти усіх трьох рівнів у КПІ та процедура їх акредитації. Для участі у фокус-групі було запрошено представників вітчизняних університетів. У заході також взяли участь викладачі кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей КПІ ім. Ігоря Сікорського – члени робочої групи з підготовки до акредитації зазначених освітніх програм. Зустріч проходила в онлайн-форматі.

Завідувач кафедри МАтаТЙ ФМФ, д.ф.-м.н., проф. Клесов О.І. зробив доповідь з презентацією навчальних планів, за якими проводилась підготовка студентів за спеціальністю 111 Математика у 2020 році. Було проаналізовано, які дисципліни вивчають здобувачі, які з курсів є обов’язковими, а які – за вибором, й обґрунтовано такий вибір дисциплін. Докладно розглянуто Ф-каталог вибіркових курсів. Обговорено склад силабусів та описів навчальних дисциплін, а також інформацію, яка має міститись в них. Також було презентовано оновлений сайт кафедри МАтаТЙ та нову інформацію, розміщену на ньому. Запрошені респонденти також обговорили особливості складання структурно-логічних схем ОПП та ОНП. Учасники обговорення порівняли аналогічні навчальні плани своїх університетів, виявили певні розбіжності та обговорили доцільність змін у навчальних планах з метою удосконалення підготовки здобувачів освіти.

У заході взяли участь:

Петравчук А.П., завідувач кафедри алгебри і комп'ютерної математики механіко-математичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, д-р фіз.-мат. наук, професор

Олійник Б.В., завідувачка кафедри математики факультету інформатики НаУКМА, д-р фіз.-мат. наук, професор

Працьовитий М.В., декан фізико-математичного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова, д-р фіз.-мат. наук, професор

викладачі кафедри МАтаТЙ ФМФ КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Клесов О.І., завідувач кафедри МАтаТЙ ФМФ, д. ф.-м. н., професор

Іванов О.В., д-р. фіз.-мат. наук, професор

Задерей П.В., д-р. фіз.-мат. наук, професор

Василик О.І., д-р. фіз.-мат. наук, доцент

Алєксєєва І.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент

Крошко Н.В., канд. фіз.-мат. наук, доцент

Іваненко Т.В. канд. техн. наук, доцент

Тимошенко О.А., канд. фіз.-мат. наук

Бовсуновська В.В., асистент