Department of Mathematical Analysis and Probability Theory

Вебінар «Що мають знати актуарії?»

2021-09-19

До уваги студентів-магістрів! У вівторок 21.09.2021 о 10:30 відбудеться вебінар «Що мають знати актуарії?». Зустріч з сертифікованим актуарієм Луць А.О. для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

21 вересня 2021 року на кафедрі МАтаТЙ в онлайн режимі відбувся вебінар «Що мають знати актуарії?» Його провела Анастасія Луць, яка працює головним актуарієм компанії «Luts Consulting». Анастасія розповіла здобувачам ВО другого рівня про власний досвід опанування цією професією. Вона є випускницею механіко-математичного факультету КНУТШ, її спеціалізація «Актуарна та фінансова математика». Отримала другу вищу освіту – економічну та склала 9 іспитів Британського інституту актуаріїв для здобуття кваліфікації «Знання актуарних технік». На базі складених іспитів, 3-ох років досвіду та успішного проходження тестування щодо законодавства отримала свідоцтво про право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх. Проте освіта у Британському інституті має кілька ступенів, тому навчання триває й зараз. Для того, щоб працювати актуарієм, необхідно знати математичні методи та розбиратись в економічних поняттях. Безперечно, слід добре розуміти та вміти застосовувати моделі теорії ймовірностей та математичної статистики, випадкових процесів, регресійного аналізу тощо. З економічних дисциплін важливими є страхування, економічна теорія, макро- та мікроекономіка, бухгалтерський облік, фінансовий аналіз. Актуарій повинен не лише побудувати математичну модель певного економічного явища або процесу та за її допомогою розв’язати поставлену задачу та отримати результат, але й оцінити його на адекватність реальній ситуації та пояснити. У своїй професійній діяльності актуарій має справу з оцінкою ризиків компаній, розрахунком страхових резервів, тарифів, оцінкою платоспроможності компанії, аналізом страхового портфеля тощо. В своїй роботі актуарій буде активно працювати в MS Excel і, в залежності від задач, в MS Access, SQL, R, Statistica тощо.