Department of Mathematical Analysis and Probability Theory
Sorry, English version of this page will come shortly!

Irina P. Blazhievska

Associate professor of the department

Irina P. Blazhievska

Works in KPI since 2008

Teaches on faculties: FIOT

Courses taught:
Вища математика,
Лінійна алгебра та аналітична геометрія,
Теорія ймовірностей і математична статистика

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Lectures schedule (in Ukrainian) на rozklad.kpi.ua

Education:

НТУУ «КПІ», 2008, фізико-математичний факультет, спеціальність «Математика»

Academic degree:

Кандидат фізико-математичних наук, 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика, 2015 р. Тема: "Кумулянтні методи в задачах оцінювання перехідних функцій лінійних однорідних систем"

Scientific interests:

Функціональний аналіз, теорія ймовірностей, теорія випадкових процесів

Latest papers:

See all

4. I.P. Blazhievska, On asymptotic behaviour of the error term in cross-correlogram estimation of response functions in linear systems // Theory of Stochastic Processes. – 2010. – Vol. 16 (32), no. 2. – Р. 5-11.

5. I.P. Blazhievska, Correlogram estimation of response functions of linear systems in scheme of some independent samples // Theory of Stochastic Processes. – 2011. – Vol. 17 (33), no. 1. – Р. 16-27.

6. І.П. Блажієвська, Асимптотична незсуненість і конзистентність корелограмних оцінок імпульсних перехідних функцій лінійних однорідних систем // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2014. – №4. – С.7 – 12.