Department of Mathematical Analysis and Probability Theory
Sorry, English version of this page will come shortly!

Anton V. Syrotenko

Senior teacher of the department

Anton V. Syrotenko

Works in KPI since 2012

Teaches on faculties: FMF, FBMI

Courses taught:
Вища математика (ФІОТ / ІС, ІА; РТФ / РС)
Аналітична геометрія та лінійна алгебра (ФІОТ / ІА, ІО, ІС)

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Lectures schedule (in Ukrainian) на rozklad.kpi.ua

Education:

КНУ ім. Тарас Шевченка, 2009р., механіко-математичний факультет, спеціальність «статистика», кваліфікація - магістр

Scientific interests:

Різницеві та диференціальні рівняння з операторними коефіцієнтами

Latest papers:

See all

4. «Про сумовність зі степенем $p$ розв’язку задачі Коші для диференціального рівняння з операторним коефіцієнтом» (Збірник тез конференції «Диференціальні рівняння та їх застосування» 8-10 червня 2011р.)

5. «Про інтегровні з $p$-м степенем розв’язки різницевого рівняння з неперервним аргументом» (Збірник тез чотирнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка М. Кравчука 19-21 квітня 2012р.)

6. «Обмежені і сумовні зі степенем $p$ розв'язки різницевого рівняння з цілочисельним аргументом» (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки – 2012, №4.) http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/fiz_mat_4_2012.pdf