Department of Mathematical Analysis and Probability Theory

Положення про кафедру

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей – це базовий структурний підрозділ фізико-математичного факультету, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність для забезпечення освітнього процесу викладання математичних дисциплін відповідно до стандартів освіти за спеціальностями «Математика», «Фізика» та «Математика і статистика» на фізико-математичному факультеті та за міжгалузевою групою спеціальностей на інших факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Кафедра є випусковою. Вона забезпечує підготовку спеціалістів і магістрів за спеціалізаціями кафедри, а також кандидатів і докторів наук за спеціальностями: 01.01.01 «Математичний аналіз», 01.01.02 «Диференціальні рівняння» та 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика», 111 «Математика».