Department of Mathematical Analysis and Probability Theory

Лекції А.А. Дороговцева

2014-10-21

30.10.2014 Лекції А.А.Дороговцева, лауреата Державної премії України у галузі науки та техніки, завідувача відділом Теорії випадкових процесів Інституту математики НАНУ (для студентів 5-6 курсу ФМФ)

  1. "Гауссовские полимеры"
  2. "Кластеры в броуновских потоках"