Department of Mathematical Analysis and Probability Theory

Практика для студентів II курсу магістратури 
зі спеціальності 111 Математика
за освітньо-професійною програмою
Страхова та фінансова математика

Послідовність викладення матеріалу в звіті:

  1. Титульна сторінка.
  2. Зміст звіту із зазначенням сторінок.
  3. Вступ.
  4. Основна частина.
  5. Висновки.
  6. Список літератури.
  7. Анотація (українською та англійською) мовами

Науково-дослідна практика (МН)

Керівник практики від кафедри: Алєксєєва Ірина Віталіївна

Програма та зразки оформлення:

Переддипломна практика (МП)

Керівник практики від кафедри: Алєксєєва Ірина Віталіївна

Програма та зразки оформлення:

2019-2020 н.р.

ПІБ студента

Навчальна група

Тема роботи

Керівник

Драбик Тетяна Олегівна

ОМ-81мн

Асимптотична нормальність оцінки параметрів тригонометричної регресії з сильно залежним шумом
анотація/abstract

д.ф.-м.н., проф.

О.В. Іванов

Кобеляцька Яна Сергіївна

ОМ-81мн

Виявлення прихованих періодичностей в моделях з дискретним часом та сильно залежним випадковим шумом
анотація/abstract

к.ф.-м.н., доц.

І.В.Орловський

Колеснік Олександр Валерійович

ОМ-81мн

Граничні теореми для послідовності рекордів
анотація/abstract

д.ф.-м.н., проф.

О.І. Клесов

Лиховид Світлана Павлівна

ОМ-81мн

Великі відхилення оцінки параметра регресії в моделі з неперервним часом із субгауссівським шумом
анотація/abstract

д.ф.-м.н., проф.

О.В. Іванов

Стрелець Євгенія Ігорівна

ОМ-81мн

Граничні теореми для випадкових величин в трикутнику Паскаля
анотація/abstract

д.ф.-м.н., проф.

О.І. Клесов

Шрам Владислав Юрійович

ОМ-81мн

Полівекторні поля в нескінченновимірному аналізі
анотація/abstract

д.ф.-м.н., проф.

В.Ю. Богданський

Юськович Віктор Костянтинович

ОМ-81мн

Асимптотична поведінка розв’язків багатовимірних стохастичних диференціальних рівнянь
анотація/abstract

д.ф.-м.н., проф.

А.Ю. Пилипенко

ПІБ студента

Навчальна група

Тема роботи

Керівник

Кобеляцький Владислав Віталійович

ОМ-81мп

Функції, які зберігають граничні властивості

д.ф.-м.н., проф.

О.І. Клесов

Колеснік Вікторія Олегівна

ОМ-81мп

Застосування стохастичних диференціальних рівнянь в фінансовій математиці 

к.ф.-м.н., доц. Ю.П. Буценко

Маріковський Олександр Валерійович

ОМ-81мп

Математичні методи оцінювання інвестиційного проекту в умовах ризику

к.тех.н., доц. Т.В. Іваненко

Пилипака Анна Олександрівна

ОМ-81мп

Нерівність Лебега-Ландау на класах функцій, що мають дробову похідну

д.ф.-м.н., проф.

П.В. Задерей

Хомутинська Дар'я Романівна

ОМ-81мп

Умови інтегровності комплекснозначних тригонометричних рядів 

д.ф.-м.н., проф.

П.В. Задерей