Department of Mathematical Analysis and Probability Theory

Postgraduate and doctoral studies

The department trains postgraduate and doctoral students in the fields:

01.01.01 "Mathematical Analysis",

01.01.02 "Differential Equations",

01.01.05 "Probability Theory and Mathematical Statistics".

Theses (since 2000)

Голіченко Ірина Ігорівна

Тема дисертації: Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів
Керівник (консультант): проф. М.П. Моклячук
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2014

Овчаренко Олена Валеріївна

Тема дисертації: Нові узагальнення функцій гіпергеометричного типу та їх застосування
Керівник (консультант): проф. Н.О. Вірченко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.01
Рік захисту: 2013

Боднарчук Семен Володимирович

Тема дисертації: Локальні властивості розподілів розв’язків стохастичних рівнянь з шумом Леві
Керівник (консультант): проф. О.М. Кулик
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2012

Моклячук Олександр Михайлович

Тема дисертації: Моделювання випадкових процесів з Kσ -просторів випадкових величин
Керівник (консультант): проф. Ю.В. Козаченко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2011

Руновська Марина Костянтинівна

Тема дисертації: Асимптотичні властивості сум регресійних послідовностей
Керівник (консультант): проф. В.В. Булдигін
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2012

Кликавка Борис Миколайович

Тема дисертації: Тауберові теореми для випадкових полів із сингулярностями у спектрі
Керівник (консультант): проф. А.Я. Оленко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н, 01.01.05
Рік захисту: 2010

Круглова Наталія Володимирівна

Тема дисертації: Розподіл деяких функціоналів від поля Ченцова
Керівник (консультант): проф. О.І. Клесов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н, 01.01.05
Рік захисту: 2010

Маловічко Тетяна Володимирівна

Тема дисертації: Властивості стохастичних потоків, що відповідають рівнянням із взаємодією
Керівник (консультант): проф. А.А. Дороговцев
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2009

Симчук Ярослав Вікторович

Тема дисертації: Особливості поширення циліндричних хвиль в гіперпружніх матеріалах з внутрішньою
Керівник (консультант): проф. Я.Я. Рущицький
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.02.04
Рік захисту: 2008

Рибачук Людмила Віталіївна

Тема дисертації: Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування
Керівник (консультант): проф. Н.О. Вірченко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.02
Рік захисту: 2007

Орловський Ігор Володимирович

Тема дисертації: Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії
Керівник (консультант): проф. О.В. Іванов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2007

Ільєнко Андрій Борисович

Тема дисертації: Асимптотичний аналіз дробових процесів
Керівник (консультант): проф. В.В. Булдигін
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2003

Коваль Валерій Олександрович

Тема дисертації: Граничні теореми для операторно-нормованих мартингалів та розв’язків стохастичних рівнянь
Керівник (консультант): проф. В.В. Булдигін
Наук. ступінь, спеціальність: д.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2003

Гайдей Віктор Олександрович

Тема дисертації: Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та їх застосування
Керівник (консультант): проф. Н.О. Вірченко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.02
Рік захисту: 2003

Клесов Олег Іванович

Тема дисертації: Граничні теореми для кратних сум незалежних випадкових величин
Керівник (консультант): проф. В.В. Булдигін
Наук. ступінь, спеціальність: д.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2001

Мулик (Кузьменко) Олена Василівна

Тема дисертації: Магнитные и оптические свойства полумагнитных четырёх­компонентных полу­проводников
Керівник (консультант): проф. Ю.Г. Тарасов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.04.07
Рік захисту: 2000