Department of Mathematical Analysis and Probability Theory

Наукова робота

Міжнародні наукові та освітні проекти

2017–2022

«Норвезько-українське співробітництво у галузі математичної освіти». Спільний проект, метою якого є створення тривалої співпраці між Університетом Осло (Норвегія) і Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна), Ужгородським національним університетом (Ужгород, Україна), Донецьким національним університетом (Вінниця, Україна) в галузі фундаментальної та прикладної математики.

Керівники проекту: проф. Франк Норберт Проске (Університет Осло), проф. Клесов Олег Іванович (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”).

2017–2019

Академічна мобільність в рамках проекту Еразмус+ між НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» та Університетом м. Рієка, Хорватія

Керівники проекту: Клесов О.І. (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»), Юрдана І. (Університет м. Рієка).

2017–2018

«Асимптотична поведінка розв’язків задач оптимального управління».
Спільний українсько-австрійський науково-дослідний проект. На замовлення Міністерства освіти і науки України в рамках програми «Горизонт-2020».

Керівники проекту:
• від Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» − професор Клесов Олег Іванович;
• від Інституту математичних методів в економіці Технічного Університету (Австрія) − професор Торстен Рейнлендер.

2015–2017

«Багатовимірні задачі для випадкових блукань та правильно змінні функції з застосуваннями для маркованих точкових процесів та випадкових множин». Спільний проект з Інститутом математичної статистики та страхової математики, Університет Берн, Швейцарія.

Керівники проекту: О.І. Клесов (НТУУ «КПІ») та Ilya Molchanov (Universitaet Bern).

2013

«Емпірична повна збіжність та її застосування у статистиці» (Державний фонд фундаментальних досліджень, Німецьке наукове об’єднання (DFG), керівник – проф. О.І. Клесов)

«Empirical Complete Convergence and its Applications in Statistics» (DFG, Germany, leaders – prof. U. Studtmuller (Ulm) and prof. O.I. Klesov)

Науково-дослідна робота

2018–2020

«Застосування стохастичних, статистичних та функціональних методів для аналізу асимптотичної поведінки випадкових полів» (МОН України, керівник: О.І. Клесов)

2015–2017

«Дослідження асимптотичних властивостей псевдорегулярних функцій та узагальнених процесів відновлення» (Керівник: О.І. Клесов)

2012–2014

«Псевдорегулярні та спеціальні функції і їх застосування до задач стохастичного аналізу» (МОН, керівник – проф. О.І. Клесов)

kii.jpgНаукові роботи студентів

Особливе місце належить науковій роботі студентів під керівництвом досвідчених викладачів кафедри. У 2012 році магістри кафедри Леонід Ізюмцев та Олена Запайщикова разом зі своїм науковим керівником проф. О.І. Клесовим отримали патент на винахід "Спосіб генерації випадкових величин" та свідоцтво авторського права на комп’ютерну програму "Комп’ютерна програма «Kii»", створивши унікальну систему фізичної генерації випадкових чисел.

Конференції та семінари

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей є організатором або співорганізатором низки міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій з математики:

а також математичних форумів світового масштабу:

наукових міжнародних шкіл та круглих столів:

Повний перелік конференцій, організованих кафедрою математичного аналізу та теорії ймовірностей, розміщено тут.

На кафедрі постійно діють два наукових семінари:

  • «Статистичні проблеми для випадкових процесів і полів»
  • «Сучасний аналіз»

Науковий журнал

На кафедрі видається онлайн-журнал «Mathematics in Modern Technical University»

Аспірантура та докторантура

Наукові дослідження на кафедрі ведуться за напрямами

01.01.01 «Математичний аналіз»

01.01.02 «Диференціальні рівняння»

01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Саме за цими напрямами на кафедрі навчаються в аспірантурі. Починаючи з 2000 року фахівцями кафедри підготовлено 23 кандидатів та 3 доктора фізико-математичний наук.