Department of Mathematical Analysis and Probability Theory

Вступ до магістратури

Увага! Зміни:

Офіційні документи

Контакти відбіркової комісії

Про освітню програму "Страхова та фінансова математика"

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює підготовку фахівців у галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 111 Математика, осітньо-професійна програма Страхова та фінансова математика.

Спеціалізація „Страхова та фінансова математика” була запроваджена рішенням Вченої Ради НТУУ „КПІ” 12.05.2014 р.

Диплом з освітньої програми „Страхова та фінансова математика” є першим кроком на шляху отримання звання актуарія в Україні.

Освітню програму „Страхова та фінансова математика” на нашій кафедрі можна співставити з такими магістерськими програмами університетів США та Європи:

  • Insurance and Risk Management;
  • Actuarial Science / Actuarial Management;
  • Financial Engineering / Quantitative Finance.

Кожна з цих програм реалізується десятками університетів у США та в Європі.

 

Можливості для випускників

У випускників освітньої програми є можливість працевлаштування актуаріями страхових компаній, фінансовими аналітиками та консультантами, менеджерами у сфері інвестицій, фінансових ризиків, науковими співробітниками та викладачами математики в державних та комерційних організаціях.

Актуарій – це експерт з математики страхування, спеціаліст у теорії оцінки ризиків різних сфер людської діяльності, стратег з глибоким розумінням фінансових систем. Професія актуарія є однією з найбільш затребуваних у країні.

За підрахунками експертів для переходу на міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) Україна потребує 150-200 актуаріїв. Після прийнятого в 2005 році рішення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками (Державна комісія регулювання ринків фінансових послуг України, №3519), тільки 24 особи отримали сертифікати на право здійснювати та завіряти актуарні розрахунки, причому 7 з них вже працюють за межами України. На ринку праці існує потреба у фахівцях зі страхової та фінансової математики (в першу чергу це стосується фахівців-аналітиків у галузі страхування рухомого та нерухомого майна).

Серед областей професійної діяльності, які потребують спеціалістів з актуарних методів, відзначимо такі

  • ризик-менеджмент у фінансових інститутах,
  • ризик-менеджмент у нефінансових інститутах,
  • актуарна справа у страхуванні,
  • акутарна справа в недержавних пенсійних та соціальних програмах.

Викладання дисциплін здійснюють провідні викладачі кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей. Крім того, для викладання спецкурсів освітньої програми запрошуються фахівці з Німеччини, Норвегії та Швейцарії.

 

Додаткові можливості для студентів

Наші студенти беруть участь у дослідницькій роботі з провідними викладачами та науковцями; студентських наукових конференціях спільно з НПУ імені М.П. Драгоманова та Києво-Могилянською академією; студентських та аспірантських проектах з Нiмеччиною, Норвегією, Австрією та Швецією; лекторіях закордонних науковців.

Студенти кафедри мають можливість одержання подвійних дипломів при навчанні у наших партнерів: Інституті актуарних наук (Ульм, Німеччина), Університеті Сержi-Понтуа (Париж, Францiя), Iнституті математики (Осло, Норвегія).

 

Корисні посилання

ЗМІ про нас