Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Спеціалізація «Страхова та фінансова математика»

12.05.2014 Вчена Рада НТУУ «КПІ» прийняла рішення про відкриття спеціалізації «Страхова та фінансова математика» на кафедрі математичного аналізу та теорії ймовірностей.

Детальніше про професію актуарія:
http://www.actuaries.org.uk/become-actuary/what-actuary
http://www.actuaries.org.uk/become-actuary/why-become-actuary

Відео про спеціальність