Department of Mathematical Analysis and Probability Theory

ОП: Другий (магістерський) рівень вищої освіти: Магістри наукові (1 рік 9 місяців)

 • Ф-каталог магістр 111 Математика 2021
 • Положення про вибір дисциплін

Освітньо-наукові програми (ОНП)

Навчальні плани

Робочі навчальні плани

Дисципліни, що викладаються

 • Семестр 1

  • Аналіз часових рядів
  • Ланцюги та процеси Маркова
  • Методи математичної економіки
  • Основи наукових досліджень
  • Фінансова математика фондового ринку
 • Семестр 2

  • Застосування правильно змінних функцій в теорії ймовірностей
  • Комп’ютерна статистика
  • Методи Монте Карло
  • Стохастичні диференціальні рівняння та їх застосування
 • Семестр 3

  • Випадкові блукання у задачах фінансової математики
  • Елементи теорії масового обслуговування
  • Методика викладання вищої математики
  • Процеси Леві у моделях фінансової математики
  • Інформ.комун.технол при викладанні вищої математики