Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Контакти

  • Адреса для листування:
    Кафедра МАтаТЙ
    КПІ ім. Ігоря Сікорського
    Берестейський (Перемоги) проспект, 37
    03056 Київ
  • Електронна пошта: kravchuk-conf@matan.kpi.ua