Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Організатори

 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 • Інститут математики НАН України
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Український державний університет імені Михайла Драгоманова
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки

Почесний програмний комітет:

 • академік НАН України Згуровський М.З. (голова)
 • професор Вірченко Н.О.
 • професор Ванін В.В.
 • академік НАН України Тимоха О.М.
 • професор Безущак О.О.
 • професор Стріха М.В.
 • професор Торбін Г.М.

Програмний комітет:

 • Клесов О.І. (голова)
 • Василик О.І.
 • Іванов О.В.
 • Пилипенко А.Ю.
 • Романюк А.С.
 • Сердюк А.С.
 • Харкевич Ю.І.
 • Шевчук І.О.
 • Яцюк С.М.

Організаційний комітет:

 • Задерей П.В. (голова)
 • Боднарчук С.В.
 • Гембарська С.Б.
 • Задерей Н.М.
 • Кравчук О.М.
 • Москвичова К.К.
 • Нефьодова Г.Д.
 • Пелехата О.Б.
 • Приходько Ю.Є.
 • Сиротенко А.В.
 • Соколенко І.В.

Контакти

 • Адреса для листування:
  Кафедра МАтаТЙ
  КПІ ім. Ігоря Сікорського
  Берестейський (Перемоги) проспект, 37
  03056 Київ
 • Електронна пошта: kravchuk-conf@matan.kpi.ua