Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

У зв’язку з утворенням у 1996 році фізико-математичного факультету, кафедру Вищої математики №1 було перетворено в кафедру математичного аналізу та теорії ймовірностей і зроблено випускаючою кафедрою.

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей налічує 63 висококваліфікованих викладачів, в тому числі 8 професорів, 30 доцентів.

З 1986 по 2012 р. кафедрою завідував Заслужений діяч науки і техніки України (2009), Лауреат Державної премії України (2003), доктор фізико-математичних наук, професор Булдигін Валерій Володимирович.

З 2012 р. кафедрою завідує доктор фізико-математичних наук, професор Клесов Олег Іванович.

Співробітники кафедри викладають навчальні курси та спецкурси:

 1. Вища математика
 2. Математичний аналіз
 3. Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 4. Дискретна математика
 5. Комплексний аналіз
 6. Теорія ймовірностей та математична статистика
 7. Теорія міри та інтегралу
 8. Функціональний аналіз
 9. Вступ до теорії випадкових процесів
 10. Теорія випадкових процесів
 11. Теорія операторів
 12. Статистика випадкових процесів
 13. Інтегральні перетворення
 14. Марковські процеси
 15. Додаткові розділи математичного аналізу
 16. Спеціальні розділи математики
 17. Методика викладання математики у вищій школі
 18. Методика розв’язування задач з вищої математики
 19. Статистичний аналіз
 20. Стохастичний аналіз та його застосування

студентам 1-6 курсів 10 факультетів та інститутів НТУУ «КПІ»:

 1. Фізико-математичний факультет
 2. Факультет електроніки
 3. Факультет інформатики та обчислюваної техніки
 4. Факультет менеджменту та маркетингу
 5. Факультет біомедичної інженерії
 6. Радіотехнічний факультет
 7. Інститут аерокосмічних технологій
 8. Інститут прикладного системного аналiзу
 9. Інститут телекомунікаційних систем
 10. Інститут спецзв’язку і захисту інформації

Кафедра готує спеціалістів та магістрів математики. Випускники розподіляються на роботу у вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, школи, страхові компанії, банки тощо. Кращі з них залишаються працювати на кафедрі та навчатися в аспірантурі за спеціальностями:

    01.01.01 – «Математичний аналіз»;

    01.01.02 – «Диференціальні рівняння»;

    01.01.05 – «Теорія ймовірностей і математична статистика».