Department of Mathematical Analysis and Probability Theory
Sorry, English version of this page will come shortly!

Alexander G. Beliy

Senior teacher of the department

Alexander G. Beliy

Works in KPI since 1967

Teaches on faculties: RTF, FIOT, ISZZI

Courses taught:
Вища математика, теорія ймовірностей (ВІТІ та ІСЗЗІ)

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Lectures schedule (in Ukrainian) на rozklad.kpi.ua

Education:

КНУ ім. Шевченка в 1966 р.; факультет – фізичний; спеціальність – астрономія; кваліфікації – астроном, астрофізик.

Scientific interests:

В галузі астрофізики – комети, дифузні туманності, зв'язок дифузних туманностей із зірками ранніх спектральних класів, космогонія та космологія.
В галузі теорії лінійних операторів та еволюційних рівнянь – півгрупові product-формули, питання збіжності та неперервності, теорія збурень для пропогатора рівняння Шредінгера.

Latest works:

See all

4. Методические указания к типовому расчету по теме "Кратные, криволинейные, поверхностные интегралы и теория поля", Киев, КПИ, 1990 (С.О. Рущицкая, Н.Г. Сорокина, Н.И. Степанец, Ю.Д. Федоренко, А.С. Шкабара, В.Ф. Коваленко, А.В. Гругликов, В.В. Бакун

5. Методичні вказівки до типової розрахункової роботи "Кратні, криволінійні, поверхневі інтеграли та теорія поля", Київ, КПІ, 1994 (В.В. Бакун, В.В. Дрозд, С.О. Рущицька, Н.Г. Сорокіна, Н.І. Степанець, Ю.Д. Федоренко, О.С. Шкабара)

6. Задачі та методичні вказівки для занять математичного гуртки (для курсантів ВІТІ та ІСЗЗІ), Київ, КПІ, 2011

Latest papers:

See all

8. Формула возмущений для пропагатора уравнения Шредингера, Изд-во Ин-та математики АН УССРР, Препринт ИМ 78-30

9. К $L^p$-теории Шредингеровских полугрупп. II, Сибирский математический журнал, т.31, №4, 1990 (Ю.А. Семенов)

10. Досвід проведення математичних олімпіад на факультетах ВІТІ та ІСЗЗІ НТУУ «КПІ», Всеукраїнська літня науково-методична школа "Математичний аналіз та теорія ймовірностей", 4-7 липня, 2013, с. Плюти. Тези доповідей (Л.Г. Огнєва)

Rewards:

Почесні грамоти КПІ та районних адміністрацій м. Києва;

Медаль «в память 1500-летия Киева»;

Медаль «Ветеран праці».