Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

ХVIII Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука,
присвячена 125-й річниці від дня народження М. Кравчука

7–10 жовтня 2017 року, Луцьк — Київ (СНУ ім. Лесі Українки, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»)

Матеріали конференції

Секції

І. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування.
ІІ. Алгебра. Геометрія. Математичний аналіз.
ІІІ. Теорія ймовірностей та математична статистика.
ІV. Математичне моделювання, обчислювальні методи та
інформаційні технології.
V. Історія і методика викладання математики та інформатики.

Мови конференції — українська, англійська, російська, білоруська, польська.

Важливі дати

  • лютий 2017 — перше інформаційне повідомлення.
  • 1 квітня 2017 — початок реєстрації.
  • 15 липня 2017 — закінчення реєстрації та подачі матеріалів.
  • 7 жовтня 2017 — поїздка на батьківщину Михайла Кравчука — в с. Човницю;
    відкриття конференції в СНУ імені Лесі Українки (Луцьк).
  • 9-10 жовтня 2017 — робота конференції в КПІ імені Ігоря Сікорського (Київ).

Вимоги до оформлення доповіді

Доповідь (2—4 повні сторінки), яку буде надруковано в Матеріалах конференції, і заявка подається однією з робочих мов конференції у форматі .doc чи .tex+.pdf
(зразок .doc
згідно з такими вимогами:
Береги: зверху, зліва, справа — 2 см, знизу — 3 см.
Шрифт тексту — TimesNewRoman, 14 pt (нестиснений та немасштабований).
Основний текст: одинарний міжрядковий інтервал, абзац — 1 см, вирівняно по ширині.
Усі математичні формули (навіть які складаються з однієї літери) мають бути редаговними і створеними в одному з формульних редакторів.

Надсилати на адресу: kravchuk-conf@matan.kpi.ua

Сплачуйте оргвнесок лише після одержання підтвердження, що
доповідь прийнято до друку.

Організаційний внесок

Організаційний внесок — еквівалент 25 дол. США;
для учасників з України — 500 грн;
для аспірантів і викладачів шкіл та коледжів з України — 350 грн;
для студентів з України — 250 грн.

Якщо від одного автора подано більше як одну доповідь, то за другу доповідь сплачується — 75 %, за третю і наступні — 50 % оргвнеску (уточнюйте електронною поштою).

Оргвнесок можна сплатити: (обов’язково надсилайте електронну копію квитанції при сплаті через термінал чи касу банка)
1. Переказом на картку Приватбанку 5168 7423 1828 1593, Гайдею Віктору Олександровичу.
2. У робочі дні, з 10 до 16, в НТУУ «КПІ» (7-й корпус, кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей, к. 437), тел. (+38)-(044)-204-97-40.