Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Дев'ята міжнародна науково-практична конференція

«Математика в сучасному технічному університеті»

28–29 грудня 2020 року, Київ

Матеріали конференції

Секції

  1. Застосування математики в суміжних науках
  2. Методика викладання математики у вищій школі
  3. Історія точних наук
  4. Сучасні освітні технології у вищій школі

Робочі мови Конференції: українська, англійська, російська, білоруська.

Конференція проводиться заочно. Передбачається публікація доповідей на сайті: http://matan.kpi.ua/uk/mvstu9.html
і у друкованих Матеріалах конференції.

Програмний комітет

проф. О.І. Клесов (Київ, Україна), голова

проф. Н.О. Вірченко (Київ, Україна)

проф. О.В. Іванов (Київ, Україна)

проф. П.В. Задерей (Київ, Україна) 

доц. О.О. Диховичний (Київ, Україна)

Організаційний комітет

доц. В.О. Гайдей (Київ, Україна), голова

В.В. Бовсуновська (Київ, Україна)

Ю.Є. Приходько (Київ, Україна)

Важливі дати

  • жовтень 2020 – інформаційне повідомлення
  • 27 грудня 2020 – закінчення реєстрації та подачі матеріалів
  • до 30 січня 2021 – публікація електронного варіанту на сайті http://matan.kpi.ua/uk/mvstu9.html
  • до 15 лютого 2021 – друк і розсилання Матеріалів Конференції.

З питань, пов’язаних з конференцією, можна писати на адресу

mmtu@matan.kpi.ua

чи телефонувати за номером

067-436-30-82

Гайдею Віктору Олександровичу.

Реєстрація

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePcWJcg9bntDx30_DAp2ogY3PBEBhEjcfVI0ewXPIqwgxSzw/viewform

Вимоги до оформлення доповіді

Доповідь (до 4 сторінок), яку буде надруковано в Матеріалах конференції подається однією з робочих мов конференції у форматі .doc, .docx чи .tex+.pdf згідно з вимогами викладеними в зразку: mvstu2020-template-uk.doc.

Надсилати на адресу: 

mmtu@matan.kpi.ua

Можна надсилати також презентацію та/або відео-виступ на тему доповіді, які буде розміщено на сторінці Конференції.