Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

[10.04.2019] Захист К.К. Москвичової

2019-03-14

10 квітня 2019 року о 16:00 в аудиторії 423-7 КПІ ім. Ігоря Сікорського на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.31 відбудеться захист дисертації Москвичової Катерини Костянтинівни (Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Іванов Олександр Володимирович) "Властивостi корелограмної оцiнки коварiацiйної функції випадкового шуму в моделi нелiнiйної регресiї" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 – теорiя ймовiрностей i математична статистика.