Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

ОП: Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітні програми (ОПП)

Навчальні плани

Робочі навчальні плани

Дисципліни, що викладаються

Семестр 1

 • Математичний аналіз функції однієї змінної
 • Основи фінансової математики

Семестр 2

 • Математичний аналіз функції однієї змінної
 • Дискретна математика

Семестр 3

 • Математичний аналіз функції кількох змінних
 • Вступ до теорії ймовірностей

Семестр 4

 • Математичний аналіз функції кількох змінних

Семестр 5

 • Комплексний аналіз
 • Теорія ймовірностей
 • Теорія міри та інтеграла
 • Рандомізація в математичних дослідженнях
 • Функціональний аналіз

Семестр 6

 • Комплексний аналіз
 • Основи математичної статистики
 • Основи теорії випадкових процесів
 • Теорія операторів та інтегральні рівняння

Семестр 7

 • Елементарна теорія чисел та криптографія
 • Обчислювальна ймовірність та статистика
 • Теорія операторів та інтегральні рівняння

Семестр 8

 • Вейвлет аналіз
 • Основні математичні моделі процесів ризику