Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

ОП: Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти - PhD

Увага! Нові вимоги до оформлення дисертацій!

Див. Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40 (pdf з aspirantura.kpi.ua)


Кафедра здійснює підготовку за спеціальностями:

  • 01.01.01 «Математичний аналіз»
  • 01.01.02 «Диференціальні рівняння»
  • 01.01.03 «Математична фізика»
  • 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ


Освітні програми (ОНП)

(Див. також Тимчасовий стандарт вищої освіти)

Навчальні плани

Робочі навчальні плани

Обговорення ОП

Відгуки та рецензії

Дисципліни, що викладаються

Обовʼязкові (нормативні) освітні компоненти

Вибіркові освітні компоненти

Опитування здобувачів наукового ступеня доктора філософії

Результати опитування здобувачів третього освітньо-наукового рівня у 2020-21 н.р.


Таблиця відповідності тематики наукових досліджень аспірантів опублікованим працям їх наукових керівників (pdf)

Теми дисертацій здобувачів 2017-2023 років зарахування

Прізвище, ініціали здобувачаТема дисертації
2017
Богданський В.Ю.Граничні теореми для випадкових величин, індекси яких є множинами
Скоробогач Т.Б.Фредгольмові крайові задачі з параметром у функціональних просторах
2018
Станжицький А.О.Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних функціонально-диференціальних рівнянь в гільбертових просторах
Співак Ю.В.Апроксимація екстремальних траєкторій нелінійних систем диференціальних рівнянь в контингенціях
2019
Донецький С.В.Рідкісні та приховані атрактори динамічних систем з обмеженим збуренням
Циганок О.В.Сумовність та збіжність рядів в абстрактних і функціональних просторах
2020
Дрьомов В.В.Стійкість локалізованих нелінійних хвиль у середовищі з метаповерхнями

Колеснік О.В.

Граничні теореми для послідовності рекордів

Юськович В.К.

Асимптотична поведінка розв’язків стохастичних диференціальних рівнянь у багатовимірному просторі

Сніжко Б.М.

Аналіз на банахових многовидах з фінслеровою структурою

2021
Стаматієва В.В.Затосування точкових процесів в узагальненій задачі про дні народження
2022
Дикий О.Статистичні властивості оцінок параметрів польових тригонометричних моделей регресії
2023
Мокану ЯнаЕргодичність розподілів типу Леві
Шурубура КонстянтинМоделювання φ-субгауссових випадкових процесів
Гладун ВікторАсимптотичні властивості оцінок параметрів частотно модульованих сигналів
Сеїт ДжелільВплив запізнювання на виникнення атракторів у маловимірних математичних моделях неідеальних гідродинамічних систем

 


Публікації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії