Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Захисти дисертацій

 

Див. також:

Захисти дисертацій (з 2000р.)

2020

Василик Ольга Іванівна

Тема дисертації: Узагальнення φ-субгауссових випадкових процесів та їх застосування
Керівник (консультант): проф. Ю.В. Козаченко 
Наук. ступінь, спеціальність: д.ф.-м.н., 01.01.05
Дата захисту: 23.11.2020

2019

Дудко Анна Федорівна

Тема дисертації: Комп’ютерно орієнтована методика оцінювання якості тестів з вищої математики викладачами закладів вищої освіти
Керівник (консультант): доц. О.О. Диховичний 
Наук. ступінь, спеціальність: к.п.н., 13.00.10
Дата захисту: 11.06.2019

Москвичова Катерина Костянтинівна

Тема дисертації: Властивостi корелограмної оцiнки коварiацiйної функції випадкового шуму в моделi нелiнiйної регресiї
Керівник (консультант): проф. О.В. Іванов 
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Дата захисту: 10.04.2019

Маслюк Ганна Олексіївна

Тема дисертації: Одновимірні крайові задачі з параметром у функціональних просторах дробової гладкості
Керівник (консультант): проф. В.А. Михайлець
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.02
Дата захисту: 05.02.2019

2018

Павленков Володимир Володимирович

Тема дисертації: Властивості функцій з невиродженими групами регулярних точок
Керівники: проф. В.В. Булдигін, проф. О.І. Клесов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.01
Дата захисту: 26.12.2018

Пелехата Ольга Богданівна

Тема дисертації: Загальні крайові задачі з параметром
Керівник (консультант): проф. В.А. Михайлець
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.02
Дата захисту: 30.10.2018

Сиротенко Антон Володимирович

Тема дисертації: Обмежені та інтегровні зі степенем р розв’язки різницевих та диференціальних рівнянь у банаховому просторі
Керівник (консультант): проф. М.Ф. Городній
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.02
Дата захисту: 24.04.2018

Приходько Юрій Євгенович

Тема дисертації: Гранична поведінка локальних збурень процесів Маркова
Керівник (консультант): проф. А.Ю. Пилипенко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Дата захисту: 15.03.2018

Лось Валерій Миколайович

Тема дисертації: Параболічні крайові задачі у просторах Хермандера
Керівник (консультант): проф. В.А. Михайлець
Наук. ступінь, спеціальність: д.ф.-м.н., 01.01.02
Дата захисту: 20.02.2018

2017

Савич Ірина Миколаївна

Тема дисертації: Асимптотичні властивості оцінок Коенкера-Бассетта параметра нелінійної регресії з сильно залежним випадковим шумом
Керівник (консультант): проф. О.В. Іванов 
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Дата захисту: 23.10.2017

2016

Жураковський Богдан Михайлович

Тема дисертації: Виявлення прихованих періодичностей в моделях регресії з локально перетвореним гауссівським стаціонарним шумом
Керівник (консультант): проф. О.В. Іванов 
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Дата захисту: 18.04.2016

2015

Тимошенко Олена Анатоліївна

Тема дисертації: Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь
Керівники: проф. В.В. Булдигін, проф. О.І. Клесов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2015

Блажієвська Ірина Петрівна

Тема дисертації: Кумулянтні методи в задачах оцінювання перехідних функцій однорідних лінійних систем
Керівники: проф. В.В. Булдигін, проф. О.І. Клесов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2015

2014

Лисецька Оксана Миколаївна

Тема дисертації: Нові узагальнення функцій Лежандра та їх застосування
Керівник (консультант): проф. Н.О. Вірченко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.02
Рік захисту: 2014

Голіченко Ірина Ігорівна

Тема дисертації: Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів
Керівник (консультант): проф. М.П. Моклячук
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2014

2013

Овчаренко Олена Валеріївна

Тема дисертації: Нові узагальнення функцій гіпергеометричного типу та їх застосування
Керівник (консультант): проф. Н.О. Вірченко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.01
Рік захисту: 2013

2012

Боднарчук Семен Володимирович

Тема дисертації: Локальні властивості розподілів розв’язків стохастичних рівнянь з шумом Леві
Керівник (консультант): проф. О.М. Кулик
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2012

Руновська Марина Костянтинівна

Тема дисертації: Асимптотичні властивості сум регресійних послідовностей
Керівник (консультант): проф. В.В. Булдигін
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2012

2011

Моклячук Олександр Михайлович

Тема дисертації: Моделювання випадкових процесів з Kσ-просторів випадкових величин
Керівник (консультант): проф. Ю.В. Козаченко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2011

2010

Кликавка Борис Миколайович

Тема дисертації: Тауберові теореми для випадкових полів із сингулярностями у спектрі
Керівник (консультант): проф. А.Я. Оленко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н, 01.01.05
Рік захисту: 2010

Круглова Наталія Володимирівна

Тема дисертації: Розподіл деяких функціоналів від поля Ченцова
Керівник (консультант): проф. О.І. Клесов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н, 01.01.05
Рік захисту: 2010

2009

Маловічко Тетяна Володимирівна

Тема дисертації: Властивості стохастичних потоків, що відповідають рівнянням із взаємодією
Керівник (консультант): проф. А.А. Дороговцев
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2009

2008

Симчук Ярослав Вікторович

Тема дисертації: Особливості поширення циліндричних хвиль в гіперпружніх матеріалах з внутрішньою
Керівник (консультант): проф. Я.Я. Рущицький
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.02.04
Рік захисту: 2008

2007

Рибачук Людмила Віталіївна

Тема дисертації: Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування
Керівник (консультант): проф. Н.О. Вірченко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.02
Рік захисту: 2007

Орловський Ігор Володимирович

Тема дисертації: Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії
Керівник (консультант): проф. О.В. Іванов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2007

2003

Ільєнко Андрій Борисович

Тема дисертації: Асимптотичний аналіз дробових процесів
Керівник (консультант): проф. В.В. Булдигін
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2003

Коваль Валерій Олександрович

Тема дисертації: Граничні теореми для операторно-нормованих мартингалів та розв’язків стохастичних рівнянь
Керівник (консультант): проф. В.В. Булдигін
Наук. ступінь, спеціальність: д.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2003

Гайдей Віктор Олександрович

Тема дисертації: Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та їх застосування
Керівник (консультант): проф. Н.О. Вірченко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.02
Рік захисту: 2003

2001

Клесов Олег Іванович

Тема дисертації: Граничні теореми для кратних сум незалежних випадкових величин
Керівник (консультант): проф. В.В. Булдигін
Наук. ступінь, спеціальність: д.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2001

2000

Мулик (Кузьменко) Олена Василівна

Тема дисертації: Магнитные и оптические свойства полумагнитных четырёх­компонентных полу­проводников
Керівник (консультант): проф. Ю.Г. Тарасов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.04.07
Рік захисту: 2000


Про наших випускників:

Рум'янцева Олена. З любов’ю до математики
Київський політехнік: 2014, 8

«Отримувати іменну стипендію почесно»
Київський політехнік: 2008, 8