Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Аспірантура та докторантура

Правила вступу до аспірантури 2020

Термін подання документів до 01.07.2020 дистанційно в електронній формі на aspirantura@kpi.ua !

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому.

Алгоритм подання документів:

Детальніше


Увага! Нові вимоги до оформлення дисертацій!

Див. Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40 (pdf з aspirantura.kpi.ua)


Програма підготовки аспірантів кафедри по спеціальності 111 Математика


Програма вступ аспірантура 111 Математика.pdf

Програма вступ додатковий аспірантура 111 Математика.pdf

ОНП 2017

ОНП 2018


Кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальностями:

  • 01.01.01 «Математичний аналіз»
  • 01.01.02 «Диференціальні рівняння»
  • 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика»

Теми дисертацій аспірантів 2017-2019 років зарахування

Прізвище, ініціали аспіранта Тема дисертації
2017
Богданський В.Ю. Граничні теореми для випадкових величин, індекси яких є множинами
Скоробогач Т.Б. Фредгольмові крайові задачі з параметром у функціональних просторах
2019
Циганок О.В. Сумовність та збіжність рядів в абстрактних і функціональних просторах


Теми дисертацій для вступників в аспірантуру у 2020 році

  1. Асимптотичні властивості оцінок параметрів синусоїдних моделей текстурованої поверхні  
  2. Обернені функції, які зберігають граничні властивості
  3. Дослідження нескінченновимірних аналогів класичних задач математичної фізики
  4. Про збурення малим шумом нестійких динамічних систем
  5. Крайові задачі на нескінченновимірних лінійних просторах та нелінійних многовидах
  6. Дослідження асоційованих поверхневих мір на нескінченновимірних многовидах

Захисти дисертацій (з 2000р.)

2019

Дудко Анна Федорівна

Тема дисертації: Комп’ютерно орієнтована методика оцінювання якості тестів з вищої математики викладачами закладів вищої освіти
Керівник (консультант): доц. О.О. Диховичний 
Наук. ступінь, спеціальність: к.п.н., 13.00.10
Рік захисту: 2019 (11.06.2019)

Москвичова Катерина Костянтинівна

Тема дисертації: Властивостi корелограмної оцiнки коварiацiйної функції випадкового шуму в моделi нелiнiйної регресiї
Керівник (консультант): проф. О.В. Іванов 
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2019 (10.04.2019)

Маслюк Ганна Олексіївна

Тема дисертації: Одновимірні крайові задачі з параметром у функціональних просторах дробової гладкості
Керівник (консультант): проф. В.А. Михайлець
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.02
Рік захисту: 2019 (05.02.2019)

2018

Павленков Володимир Володимирович

Тема дисертації: Властивості функцій з невиродженими групами регулярних точок
Керівники: проф. В.В. Булдигін, проф. О.І. Клесов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.01
Рік захисту: 2018 (26.12.2018)

Сиротенко Антон Володимирович

Тема дисертації: Обмежені та інтегровні зі степенем р розв’язки різницевих та диференціальних рівнянь у банаховому просторі
Керівник (консультант): проф. М.Ф. Городній
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.02
Рік захисту: 2018 (24.04.2018)

Приходько Юрій Євгенович

Тема дисертації: Гранична поведінка локальних збурень процесів Маркова
Керівник (консультант): проф. А.Ю. Пилипенко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2018 (15.03.2018)

Лось Валерій Миколайович

Тема дисертації: Параболічні крайові задачі у просторах Хермандера
Керівник (консультант): проф. В.А. Михайлець
Наук. ступінь, спеціальність: д.ф.-м.н., 01.01.02
Рік захисту: 2018 (20.02.2018)

2017

Савич Ірина Миколаївна

Тема дисертації: Асимптотичні властивості оцінок Коенкера-Бассетта параметра нелінійної регресії з сильно залежним випадковим шумом
Керівник (консультант): проф. О.В. Іванов 
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2017 (23.10.2017)

2016

Жураковський Богдан Михайлович

Тема дисертації: Виявлення прихованих періодичностей в моделях регресії з локально перетвореним гауссівським стаціонарним шумом
Керівник (консультант): проф. О.В. Іванов 
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2016 (18.04.2016)

2015

Тимошенко Олена Анатоліївна

Тема дисертації: Асимптотична поведінка розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь
Керівники: проф. В.В. Булдигін, проф. О.І. Клесов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2015

Блажієвська Ірина Петрівна

Тема дисертації: Кумулянтні методи в задачах оцінювання перехідних функцій однорідних лінійних систем
Керівники: проф. В.В. Булдигін, проф. О.І. Клесов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2015

2014

Лисецька Оксана Миколаївна

Тема дисертації: Нові узагальнення функцій Лежандра та їх застосування
Керівник (консультант): проф. Н.О. Вірченко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.02
Рік захисту: 2014

Голіченко Ірина Ігорівна

Тема дисертації: Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів
Керівник (консультант): проф. М.П. Моклячук
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2014

2013

Овчаренко Олена Валеріївна

Тема дисертації: Нові узагальнення функцій гіпергеометричного типу та їх застосування
Керівник (консультант): проф. Н.О. Вірченко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.01
Рік захисту: 2013

2012

Боднарчук Семен Володимирович

Тема дисертації: Локальні властивості розподілів розв’язків стохастичних рівнянь з шумом Леві
Керівник (консультант): проф. О.М. Кулик
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2012

Руновська Марина Костянтинівна

Тема дисертації: Асимптотичні властивості сум регресійних послідовностей
Керівник (консультант): проф. В.В. Булдигін
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2012

2011

Моклячук Олександр Михайлович

Тема дисертації: Моделювання випадкових процесів з Kσ-просторів випадкових величин
Керівник (консультант): проф. Ю.В. Козаченко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2011

2010

Кликавка Борис Миколайович

Тема дисертації: Тауберові теореми для випадкових полів із сингулярностями у спектрі
Керівник (консультант): проф. А.Я. Оленко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н, 01.01.05
Рік захисту: 2010

Круглова Наталія Володимирівна

Тема дисертації: Розподіл деяких функціоналів від поля Ченцова
Керівник (консультант): проф. О.І. Клесов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н, 01.01.05
Рік захисту: 2010

2009

Маловічко Тетяна Володимирівна

Тема дисертації: Властивості стохастичних потоків, що відповідають рівнянням із взаємодією
Керівник (консультант): проф. А.А. Дороговцев
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2009

2008

Симчук Ярослав Вікторович

Тема дисертації: Особливості поширення циліндричних хвиль в гіперпружніх матеріалах з внутрішньою
Керівник (консультант): проф. Я.Я. Рущицький
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.02.04
Рік захисту: 2008

2007

Рибачук Людмила Віталіївна

Тема дисертації: Узагальнені вироджені гіпергеометричні функції та їх застосування
Керівник (консультант): проф. Н.О. Вірченко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.02
Рік захисту: 2007

Орловський Ігор Володимирович

Тема дисертації: Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійних моделей регресії
Керівник (консультант): проф. О.В. Іванов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2007

2003

Ільєнко Андрій Борисович

Тема дисертації: Асимптотичний аналіз дробових процесів
Керівник (консультант): проф. В.В. Булдигін
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2003

Коваль Валерій Олександрович

Тема дисертації: Граничні теореми для операторно-нормованих мартингалів та розв’язків стохастичних рівнянь
Керівник (консультант): проф. В.В. Булдигін
Наук. ступінь, спеціальність: д.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2003

Гайдей Віктор Олександрович

Тема дисертації: Клас багатопараметричних функцій гіпергеометричного типу та їх застосування
Керівник (консультант): проф. Н.О. Вірченко
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.01.02
Рік захисту: 2003

2001

Клесов Олег Іванович

Тема дисертації: Граничні теореми для кратних сум незалежних випадкових величин
Керівник (консультант): проф. В.В. Булдигін
Наук. ступінь, спеціальність: д.ф.-м.н., 01.01.05
Рік захисту: 2001

2000

Мулик (Кузьменко) Олена Василівна

Тема дисертації: Магнитные и оптические свойства полумагнитных четырёх­компонентных полу­проводников
Керівник (консультант): проф. Ю.Г. Тарасов
Наук. ступінь, спеціальність: к.ф.-м.н., 01.04.07
Рік захисту: 2000