Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Фокус-група з представниками закордонних університетів-партнерів

2021-04-24

23 квітня 2021 року відбулось фокусоване групове інтерв’ю, темою обговорення якого стали освітні професійні та наукові програми за спеціальністю «Математика», за якими навчаються здобувачі вищої освіти усіх трьох рівнів у КПІ та процедура їх акредитації. Для участі у фокус-групі було запрошено професорів, що працюють в іноземних університетах. Зустріч проходила в онлайн-форматі. Кожний із запрошених респондентів розповів учасникам про систему підготовки здобувачів вищої освіти в країні та, зокрема, в університеті, який він представляє. Було проведено порівняння основних принципів систем освіти Швеції, Великобританії, Австралії та України, розглянуто особливості, переваги та недоліки цих систем кожної з країн.

Так, наприклад, у Швеції під час підготовки PhD-студентів уряд визначає загальні принципи навчання, згідно з якими аспірант повинен одержати 240 кредитів, половина з яких – це дослідження: написання статей та дисертації. Є два варіанта аспірантури, один з яких передбачає 4 роки навчання та наукового дослідження, другий триває 5 років і 20% часу аспірант займається викладанням. Кожний здобувач навчається за індивідуальним планом, затвердженим відділом аспірантури. Деякі курси аспірантам можуть читати фахівці з інших університетів. Облік кредитів по всіх курсах, що вивчив аспірант, ведеться у спеціальній електронній системі вищої освіти Швеції. Під час акредитації ОП група експертів у першу чергу перевіряє випадковим чином відібрані вже захищені дипломні та дисертаційні роботи. Також проф. А. Маляренко зробив презентацію, у якій продемонстрував та прокоментував сайт університету, його структуру та наявну в ньому інформацію.

У Великобританії працює спеціальна агенція, провідні спеціалісти якої читають основні курси для PhD-студентів 19-ти університетів. Які саме курси слід прослухати здобувачеві вирішує його керівник, але здобувач повинен набрати визначену кількість кредитів. Решту часу навчання здобувач присвячує дослідженням та написанню дисертаційної роботи. Під час акредитації ОП зовнішній рецензент перевіряє вже захищені роботи й формулює висновки щодо якості навчання. Ведеться статистичне спостереження кількості випускників університету, які після його закінчення працюють за спеціальністю. В університеті Кардіффа цей показник складає 75%, що є високим результатом.

Австралійська система освіти створена за зразком британської. В Австралії діє національна система програм навчання та кваліфікацій, заснована урядом. Система австралійських кваліфікацій (Australian Qualification Framework, AQF) включає 13 державних кваліфікацій. Агенція AQF здійснює контроль над університетами з питань проходження акредитації. Якщо ОП вже раніше була акредитованою, то повторно вона проходить цю процедуру раз на 5-10 років з відвідуванням групою експертів університету та перевіркою усіх необхідних документів. Результатом процедури акредитації є звіт експертної групи з рекомендаціями щодо покращення ОП.

У заході взяли участь:

Анатолій Маляренко, Professor at School of Education, Culture and Communication, Division of Mathematics and Physics, Malardalen University, Sweden;

Микола Леоненко, Professor at Cardiff University, Great Britain;

Андрій Оленко, Associate Professor in Statistics at La Trobe University, Mathematics and Statstics, Melbourne, Australia;

викладачі кафедри МАтаТЙ ФМФ КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Клесов О.І., завідувач кафедри МАтаТЙ ФМФ, д. ф.-м. н., професор;

Іванов О.В., д. ф.-м. н., професор;

Задерей П.В., д. ф.-м. н., професор;

Василик О.І., д. ф.-м. н., доцент;

Алєксєєва І.В., к. ф.-м. н., доцент;

Крошко Н.В., к. ф.-м. н., доцент;

Іваненко Т.В. к. т. н., доцент;

Тимошенко О.А., к. ф.-м. н., доцент;

Бовсуновська В.В., асистент.

На зустрічі фокус-групи