Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Вступнику: Вступ до магістратури

  • Актуальна офіційна інформація (правила, дати іспитів, вартість, обсяги тощо) за посиланням:
    https://pk.kpi.ua/entry-5-course/

Студенти, що бажають продовжити навчання після одержання диплому бакалавра, мають можливість вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на наступний рівень освіти – рівень магістра. Навчання в магістратурі триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми для навчання – освітньо-професійної або освітньо-наукової. Освітньо-професійна програма підготовки – це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Консультації до фахового вступного випробування на вступ до магістратури

Програми вступних іспитів 2024

Контакти відбіркової комісії

Особливості вступу 2024

Програми фахових вступних випробувань див. вище.

Строки вступної кампанії: https://pk.kpi.ua/#timeline

Правила прийому в 2024 роціhttps://pk.kpi.ua/entry-5-course/

 

Про освітню програму "Страхова та фінансова математика"

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює підготовку фахівців у галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 111 Математика, освітньо-професійна програма Страхова та фінансова математика.

Диплом з освітньої програми „Страхова та фінансова математика” є першим кроком на шляху отримання звання актуарія в Україні.

Освітню програму „Страхова та фінансова математика” на нашій кафедрі можна співставити з такими магістерськими програмами університетів США та Європи:

  • Insurance and Risk Management;
  • Actuarial Science / Actuarial Management;
  • Financial Engineering / Quantitative Finance.

Кожна з цих програм реалізується десятками університетів у США та в Європі.

 

Можливості для випускників

У випускників освітньої програми є можливість працевлаштування актуаріями страхових компаній, фінансовими аналітиками та консультантами, менеджерами у сфері інвестицій, фінансових ризиків, науковими співробітниками та викладачами математики в державних та комерційних організаціях.

Актуарій – це експерт з математики страхування, спеціаліст у теорії оцінки ризиків різних сфер людської діяльності, стратег з глибоким розумінням фінансових систем. Професія актуарія є однією з найбільш затребуваних у країні.

За підрахунками експертів для переходу на міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) Україна потребує 150-200 актуаріїв. Після прийнятого в 2005 році рішення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками (Державна комісія регулювання ринків фінансових послуг України, №3519), тільки 24 особи отримали сертифікати на право здійснювати та завіряти актуарні розрахунки, причому 7 з них вже працюють за межами України. На ринку праці існує потреба у фахівцях зі страхової та фінансової математики (в першу чергу це стосується фахівців-аналітиків у галузі страхування рухомого та нерухомого майна).

Серед областей професійної діяльності, які потребують спеціалістів з актуарних методів, відзначимо такі

  • ризик-менеджмент у фінансових інститутах,
  • ризик-менеджмент у нефінансових інститутах,
  • актуарна справа у страхуванні,
  • акутарна справа в недержавних пенсійних та соціальних програмах.

Викладання дисциплін здійснюють провідні викладачі кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей. Крім того, для викладання спецкурсів освітньої програми запрошуються фахівці з Німеччини, Норвегії та Швейцарії.

 

Додаткові можливості для студентів

Наші студенти беруть участь у дослідницькій роботі з провідними викладачами та науковцями; студентських наукових конференціях спільно з НПУ імені М.П. Драгоманова та Києво-Могилянською академією; студентських та аспірантських проектах з Нiмеччиною, Норвегією, Австрією та Швецією; лекторіях закордонних науковців.

Студенти кафедри мають можливість одержання подвійних дипломів при навчанні у наших партнерів: Інституті актуарних наук (Ульм, Німеччина), Університеті Сержi-Понтуа (Париж, Францiя), Iнституті математики (Осло, Норвегія).