Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Журнал «Mathematics in Modern Technical University»

Міжнародний науковий журнал «Mathematics in Modern Technical University» (Математика в сучасному технічному університеті) є рецензованим електронним виданням відкритого доступу, читачі якого щойно після публікації випуску мають безоплатний доступ до статей.

ISSN (Online): 2664-4258

Тематика журналу: фундаментальні та прикладні дослідження в математиці, застосування математики в суміжних галузях, історія математики та методика викладання математики в технічному університеті.
Основні тематичні напрямки та політика розділів: http://mmtu.matan.kpi.ua/about/

Періодичність: 1 раз на рік.

Мови видання: українська та англійська.

Засновник: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація: http://mmtu.matan.kpi.ua/about/contact

Головний редактор: д.ф.-м.н., проф. О.І. Клесов

Заступники головного редактора: д.ф.-м.н., проф. О.В. Іванов, д.ф.-м.н., проф. О.І. Василик

Відповідальний редактор: к.ф.-м.н., доц. Г.О. Маслюк

Редакційний штат: http://mmtu.matan.kpi.ua/about/editorialTeam