Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Дисципліни, що викладаються

Наступні дисципліни викладаються кафедрою математичного аналізу та теорії ймовірностей студентам фізико-математичного факультету. Цей список не вичерпує всю програму для студентів-математиків (інші дисципліни, наприклад алгебра або геометрія, викладаються іншими кафедрами факультету).

БАКАЛАВРИ

Семестр 1

 • Математичний аналіз функції однієї змінної
 • Основи фінансової математики

Семестр 2

 • Математичний аналіз функції однієї змінної
 • Дискретна математика

Семестр 3

 • Математичний аналіз функції кількох змінних
 • Вступ до теорії ймовірностей

Семестр 4

 • Математичний аналіз функції кількох змінних

Семестр 5

 • Комплексний аналіз
 • Теорія ймовірностей
 • Теорія міри та інтеграла
 • Рандомізація в математичних дослідженнях
 • Функціональний аналіз

Семестр 6

 • Комплексний аналіз
 • Основи математичної статистики
 • Основи теорії випадкових процесів
 • Теорія операторів та інтегральні рівняння

Семестр 7

 • Елементарна теорія чисел та криптографія
 • Обчислювальна ймовірність та статистика
 • Теорія операторів та інтегральні рівняння

Семестр 8

 • Вейвлет аналіз
 • Основні математичні моделі процесів ризику

МАГІСТРИ

Семестр 1

 • Аналіз часових рядів
 • Ланцюги та процеси Маркова
 • Методи математичної економіки
 • Основи наукових досліджень
 • Фінансова математика фондового ринку

Семестр 2

 • Застосування правильно змінних функцій в теорії ймовірностей
 • Комп’ютерна статистика
 • Методи Монте Карло
 • Стохастичні диференціальні рівняння та їх застосування

Семестр 3

 • Випадкові блукання у задачах фінансової математики
 • Елементи теорії масового обслуговування
 • Методика викладання вищої математики
 • Процеси Леві у моделях фінансової математики
 • Інформ.комун.технол при викладанні вищої математики 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

https://matan.kpi.ua/uk/op-phd.html