Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Норвезько-Українське співробітництво у галузі математичної освіти

Номер проекту: CPEA-LT-2016/10139

Тривалість проекту: 2017–2022 рр.

Сума гранту: 2991460 норвезьких крон

Спонсор: Норвезький центр міжнародного співробітництва у галузі освіти (SIU)

Напрям співпраці: Програма Евразія, яка спрямована на сприяння оновленню та інтернаціоналізації вищої освіти в країнах партнерах

Договір про фінансування: AgreementUiO_SIU_signed.pdf

Договір про співпрацю: CollaborationsAgreement_NoUkMathEd_signed.pdf

Мета проекту: створення тривалої співпраці між Університетом Осло і Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ), Київ, Україна, Ужгородським національним університетом (УНУ), Ужгород, Україна, Донецьким національним Університетом (ДНУ), Вінниця, Україна, в галузі фундаментальної  та прикладної математики.

Керівники проекту:

    • професор Франк Норберт Проске (Університет Осло) 

    • професор Клесов Олег Іванович (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)

Фінансування: центр міжнародної співпраці Норвегії за програмою EURASIA.

З метою підвищення якості навчання, підвищення освітнього та наукового рівня студентів, аспірантів, науковців за освітніми програмами «Страхова та фінансова математика» та «Математика», а також зміцнення і розширення зв’язків між вітчизняними та зарубіжними навчальними та науковими закладами норвезько-українське співробітництво у галузі математичної освіти  здійснюється у двох основних напрямках: науковий та освітній. 

І. Науковий напрямок

Проведені конференції:

    • 17–22 вересня 2018 р. Міжнародна науково-практична конференція "Стохастичні рівняння, граничні теореми та статистика випадкових процесів", присвячена 100-річчю від дня народження відомого українського вченого Йосипа Ілліча Гіхмана. У роботі конференції взяли участь учені майже з 20 країн. Науковці з НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського” зробили 17 доповідей.

    • 25–30 серпня 2019 р. Conference in Stochastic Analysis and Applications – CSA2019 Рисор, Норвегія. Делегація від кафедри МАтаТЙ на чолі з проф. Клесовим О.І. налічувала 8 учасників.
https://www.mn.uio.no/math/english/research/projects/storm/events/conferences/csaa19/

Статті, опубліковані в рамках проекту:

1. Andrey Pilipenko and Frank Norbert Proske, On a selection problem for small noise perturbation in the multidimensional case, // Stochastics and DynamicsVol. 18, No. 06, 1850045 (2018) https://doi.org/10.1142/S0219493718500454

2. Andrey Pilipenko and Frank Norbert Proske,  On perturbations of an ODE with non-Lipschitz coefficients by a small self-similar noise // Statistics & Probability Letters Volume 132, January 2018, Pages 62-73 https://doi.org/10.1016/j.spl.2017.09.005

3. A.Kulik, A.Pilipenko. On regularization by a small noise of multidimensional ODEs with non-Lipschitz coefficients// Укр. мат. журн., 2020, т. 72, № 9, c. 1254-1285. 

4. A.Pilipenko, O.Prykhodko. On a limit behaviour of a random walk penalised in the lower half-plane// Theory of Stochastic Processes (2020), Vol. 25(41), no.2

ІІ. Освітній напрямок

Літні/зимові школи «Стохастичний аналіз, теорія ймовірностей та суміжні питання», що були проведені в рамках проекту:

 • Зимова школа 22–26 січня 2018 м. Осло. Програма школи включала міні-курси лекцій норвезьких професорів B.Оksendal, T.Lindstrоm та A.Bachouch про різноманітні застосування сучасного стохастичного аналізу, в тому числі й у задачах фінансової математики, та майстер-класи від доцентів кафедри  математичного аналізу та теорії ймовірностей А.Б.Ільєнка та І.В.Орловського по розв’язанню деяких типів задач Міжнародних математичних олімпіад. Учасниками школи від НТУУ “КПІ ім. І. Сікорського” стали вісім студентів та вісім молодих вчених, а також чотири лектори з кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей.
  Деталі за посиланням: https://kpi.ua/2018-01-26-oslo 

  Наказ про проведення зимової школи: Winter_School_Uzhhorod.pdf
  Наказ про відрядження в Ужгород: Nakaz_vidriadzhennia_Uzhhorod.pdf
  Враження студентів:

 • Літня школа 28–30 травня 2018 року, м. Вінниця. Студенти  прослухали міні-курси лекцій професорів:
  Gyоrgy Terdik (Університет м. Дебрецен, Угорщина): Сучасні методи обробки статистичних даних на сфері
  Silvelyn Zwanzig (Університет м.Уппсала, Швеція): Моделювання випадкових явищ дуже великої розмірності з використанням методу SIMEX
  О.І. Клесов (НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”): новітні використання правильно змінних функцій у прикладних задачах теорії ймовірностей
  Від НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” учасниками стали 13 студентів ФМФ і 12 викладачів кафедри МАтаТЙ.
  Деталі за посиланням: https://kpi.ua/2018-05-28 
  Наказ про проведення літньої школи: Summer_School_Vinnytsia.pdf
 • 10–14 лютого 2019 р., м. Ужгород. Програма школи включала міні-курси лекцій: 
      • Поль Духан (Франція): Сучасні концепції статистичної залежності;
      • Ульріх Штадтмюллер (Німеччина): Аналіз даних високої розмірності;
      • Нільс Фрамштад (Норвегія): Основи оптимізаційної теорії інвестиційних портфелів на фінансових майданчиках європейського типу.
  Деталі за поcиланням: https://kpi.ua/2019-02-14-school

Навчання студентів в Університеті Осло за програмою обміну

Студенти 6-го та 4-го курсів ФМФ (спеціальність «Математика») Юськович Віктор (ОМ-81мн) та Десницький Олександр у період з 01.09.2019 до 31.12.2019 отримали можливість навчатися за програмою обміну студентами «Євразія». Студенти прослухали курси та успішно склали іспити з наступних дисциплін: 
    • Partial Differential Equations (Диференціальні рівняння в часткових похідних);
    • Stochastic Analysis and Stochastic Differential Equations (Стохастичний аналіз та стохастичні диференціальні рівняння);
    • Non-Life Insurance Mathematics (Математика майнового страхування).
    • Introduction in Mathematical Finance and Investment Theory (Вступ до фінансової математики та Теорії Iнвестування)

Звіт: Zvit.pdf

Результати навчання: grades_Oslo.pdf


Також можливість прослухати курси лекцій від викладачів Університету Осло одержали магістри та майбутні здобувачі третього рівня освіти «Математика» Колесник О., Колесник В., Кухарчук Я., Кобеляцький В., Стрілець Є.