Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

До оформлення презентацій на захист магістерський дисертацій

Вимоги до оформлення презентацій для захисту

Виступ на захисті дипломних робіт повинен складатися з таких складових частин:
Частина 1. Назва роботи, прізвище автора, прізвище керівника, резюме.
Частина 2. Історія питання, згадка про інших вчених, які працювали в цій галузі (з посиланнями на оригінальні роботи).
Частина 3. Постановка задачі, зв'язок з попередніми дослідженнями.
Частина 4. Результати, отримані самостійно.
Частина 5. Висновки, відмінності від попередніх результатів.
Частина 6. Використана література, особисті публікації.

Кожна з частин може складатися більше, ніж з одного слайду.
Допускається змінювати послідовність частин 2 та 3.
Резюме з частини 1 можна перенести на окремий слайд.

Приклад оформлення

Див. також Вимоги до оформлення магістерський дисертацій