Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Блажієвська Ірина Петрівна

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Блажієвська Ірина Петрівна

Працює в КПІ з 2008 року

Викладає на факультетах: ФІОТ

Дисципліни:
Вища математика,
Лінійна алгебра та аналітична геометрія,
Теорія ймовірностей і математична статистика

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

НТУУ «КПІ», 2008, фізико-математичний факультет, спеціальність «Математика»

Науковий ступінь:

Кандидат фізико-математичних наук, 01.01.05 – теорія ймовірностей і математична статистика, 2015 р. Тема: "Кумулянтні методи в задачах оцінювання перехідних функцій лінійних однорідних систем"

Основні наукові інтереси:

Функціональний аналіз, теорія ймовірностей, теорія випадкових процесів

Останні наукові праці:

Див. весь список

4. I.P. Blazhievska, On asymptotic behaviour of the error term in cross-correlogram estimation of response functions in linear systems // Theory of Stochastic Processes. – 2010. – Vol. 16 (32), no. 2. – Р. 5-11.

5. I.P. Blazhievska, Correlogram estimation of response functions of linear systems in scheme of some independent samples // Theory of Stochastic Processes. – 2011. – Vol. 17 (33), no. 1. – Р. 16-27.

6. І.П. Блажієвська, Асимптотична незсуненість і конзистентність корелограмних оцінок імпульсних перехідних функцій лінійних однорідних систем // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2014. – №4. – С.7 – 12.