Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
Українською | In English

Дем’яненко Ольга Олегівна

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Дем’яненко Ольга Олегівна

Працює в КПІ з 1984 року

Викладає на факультетах: ФЕЛ, ФІОТ, ФМФ

Дисципліни:

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

Київський Державний Університет ім. Т.Г. Шевченка, 1984 р., Фізико-математичний факультет, спеціальність - математика, кваліфікація - викладач математики

Науковий ступінь:

Кандидат фізико-математичних наук, 1995 р. Тема дисертації: Асимптотична поведінка кореляційної функції гаусівських випадкових полів

Вчене звання:

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей з 2004 року

Основні наукові інтереси:

Випадкові процеси та поля

Останні методичні праці:

Див. весь список

8. Задерей Н.М., Буценко Ю.П., Дрозд В.В., Дем’яненко О.О., Жданова В.В., Мамса К.Ю., Нефьодова Г.Д., Симчук Я.В. Математичний аналіз-3. Диференціальне та інтегральне числення. Методичні вказівки до проведення контролю знань. Київ 2011 р. Рекомендовано методичної радою НТУУ "КПІ".

9. Дем’яненко О.О., Репета Л.А. Інтегральне числення функцій багатьох змінних. Елементи теорії поля. Диференціальні рівняння. Дидактичні матеріали до короткочасних контрольних робіт. Київ 2012р. Рекомендовано методичною радою ФМФ.

10. Дем’яненко О.О., Репета Л.А. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи зі збереження знань за перший семестр для студентів технічних факультетів. Київ 2013р. Рекомендовано методичною радою ФМФ.

Останні наукові праці:

1. Дем’яненко О.О. Про необхідність індивідуального підходу при вивченні курсу «Вища математика» в технічному ВУЗі. Міжнародна науково-практична конференція “Математика в сучасному технічному університеті”, 19-20 квітня 2013р., Київ: Матеріали конф. - К.: НТУУ “КПІ”, 2013.-536с.