Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
Українською | In English

Дрозд В’ячеслав Володимирович

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Дрозд В’ячеслав Володимирович

Працює в КПІ з 1976 року

Викладає на факультетах: ФЕЛ, ФІОТ, ФМФ

Дисципліни:
математичний аналіз, ФМФ

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

Київський державний університет, механіко-математичний, математика, математик

Науковий ступінь:

кандидат фізико-математичних наук, 1991, Одночасне наближення функцій та їх похідних

Вчене звання:

доцент, 1994

Основні наукові інтереси:

Теорія наближень, гармонійний аналіз

Останні методичні праці:

Див. весь список

18. Коваленко В.Ф., Дрозд В.В. Методичні вказівки до практичних занять з математики. КПИ. Київ. 1981

19. Стремський В.В., Дрозд В.В. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів по курсу вищої математики "Інтегральне числення функцій однією змінною". КПИ. Київ. 1983

20. Жук В.А., Дрозд В.В. Методичні вказівки до вивчення розділу «Ряди». НТУУ «КПІ». 2012

Останні наукові праці:

Див. весь список

12. Дрозд В.В. Короткочасні контрольні роботи та ідея справедливості // Друга міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті». Київ. – 2013.

13. Дрозд В.В. Наближення сумами Фур’є класів Степанця, визначених функціями, що правильно змінюються // Всеукраїнська літня науково-методична математична школа «Математичний аналіз та теорія ймовірностей». Плюти. – 2013.

14. Дрозд В.В. Наближення операторами Фур’є класів Степанця, визначених функціями, що правильно змінюються // XV Міжнародна наукова конференція ім. акад.. Михайла Кравчука. Київ. - 2014