Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Диховичний Олександр Олександрович

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Диховичний Олександр Олександрович

Працює в КПІ з 1992 року

Викладає на факультетах: ФММ, РТФ

Дисципліни:
Вища та прикладна математика (ФММ/менеджмент);
Вища математика (РТФ/РА,РС,РТ)

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1981, мех.-мат, математик. Викладач

Науковий ступінь:

Кандидат фіз.-мат. наук, 1986, Кореляційний та спектральний аналіз однородних і ізотропних випадкових полів

Вчене звання:

Доцент кафедри МА та ТЙ з 22.06.2000

Основні наукові інтереси:

Електронні навчальні курси, електронне тестування, статистичний аналіз якості тестових завдань

Останні методичні праці:

Див. весь список

6. Диховичний О.О., Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Федорова Л. Б. Лінійна алгебра та аналітична геометрія.

7. Диховичний О.О., Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Федорова Л. Б. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної.

8. Диховичний О.О., Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Федорова Л. Б. Ряди. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення.

Останні наукові праці:

Див. весь список

35. Диховичний О.О., Шепель М.А, Дудко А.Ф Про особливість застосування політоміних математичних моделей тестових завдань Чотирнадцята міжнародна конференція імені академіка М. Кравчука, 19‑21 квітня, 2012 р. Київ: Матеріали конф. Т.4. Історія та методика викладання математики. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С. 91.

36. Диховичний О.О., Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Коновалова Н. Р., Федорова Л. Б, Дудко А.Ф. Статистичний аналіз тестових завдань із застосуванням сучасних математичних моделей Матеріали XVII Міжнародної науково-технічної конференції : Київ-Севастополь, України, 2012, с.5-7.

37. Диховичний О.О., Алєксєєва І. В., Гайдей В.О., Коновалова Н. Р., Федорова Л. Б Статистичний аналіз тестових завдань із застосуванням сучасних математичних моделей. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» (серія «Інформатизація вищого навчального закладу»), №731.- Львів 2012., с. 10-13.(фахове видання)