Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Горленко Святослав Васильович

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Горленко Святослав Васильович

Працює в КПІ з 1973 року

Викладає на факультетах: ММІ

Дисципліни:
Вища математика (ФАКС: Авіа- та ракетобудування, Авіоніка)
Додаткові розділи вищої математики (ФАКС: Авіа- та ракетобудування, Авіоніка)
Комплексний аналіз (ФМФ: Математика)

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

Київський державний університет, 1970, механіко-математичний факультет, спеціальність математика, математик

Науковий ступінь:

Кандидат фізико-математичних наук, 1976, «Диференціальні властивості функцій та критерії аналітичності»

Вчене звання:

Доцент, 1979

Основні наукові інтереси:

Теорія функцій дійсної та комплексної змінної

Останні методичні праці:

Див. весь список

6. Методичні вказівки до типової розрахункової роботи «Вступ до аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної» (в співавт. з І.В. Алєксєєва, В.А. Жук), КПІ, 1992

7. Методичні вказівки до контрольної роботи «Числові та функціональні ряди. Інтеграл та перетворення Фур’є» (в співавт. з Ю.П. Буценко, В.В. Дрозд, О.І. Великоіваненко), КПІ, 1994

8. Методические указания к типовому расчету «Введение в математический анализ. Дифференциирование функций одной переменной» (в соавт. с Ф.П. Яремчук, В.А. Жук), КПИ, 1986

Останні наукові праці:

Див. весь список

5. Дифференциальные свойства функций и многозначные отображения, Вопросы математики, Сборник научных трудов №510, изд-во ТашГУ, Ташкент, 1976

6. О некоторых дифференциальных свойствах вещественных функих, УМЖ, т. 29, с. 246-249, К. 1977

7. О восстановлении непрерывной вещественной функции по набору ее производных множеств, Моногенные функции и отображения (Сборник научных трудов), с. 65-69, Институт математики АН УССР, К. 1982

Нагороди:

Почесні відзнаки Вченої ради НТУУ «КПІ»