Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей
Українською | In English

Іваненко Тетяна Вікторівна

Доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Іваненко Тетяна Вікторівна

Працює в КПІ з 2010 року

Викладає на факультетах: ІСЗЗІ, ФМФ

Дисципліни:
вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика (ВІТІ / Системи технічного захисту інформації, Телекомунікації, Комп'ютерні науки, Безпека інформаційних і комунікаційних систем, Системна інженерія),
спеціальні розділи математики (математичне програмування) (ВІТІ / напрям підготовки “Комп'ютерні науки” спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології спеціального призначення”),
теорія прийняття рішень (ВІТІ / напрям підготовки “Комп'ютерні науки” спеціальність “Інформаційні управляючі системи та технології спеціального призначення”; напрям підготовки “Системна інженерія” спеціальність “Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами і озброєнням”)

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

1991 - механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю “механіка”, кваліфікація – «механік»
2008 - ВНЗ “Університет економіки і права “КРОК” за спеціальністю “банківська справа”, кваліфікація – «магістр з банківської справи»

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук, 1997 рік. Тема дисертації: «Розробка механізмів для нормалізації процесу відтяжки полотна на основов'язальних машинах»

Вчене звання:

Доцент, 2001 рік

Основні наукові інтереси:

Застосування математичних методів в задачах економіки (а саме, фінансовій, інвестиційній, банківській діяльності): економіко-математичне моделювання та прогнозування, теорія фінансових ризиків, прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності і ризику, інвестиційний аналіз, актуарні розрахунки тощо

Останні методичні праці:

Див. весь список

13. Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для студентів спеціальності 8.050105 «Банківська справа» всіх форм навчання. – К.: УЕП «КРОК», 2007. – 25с. (у співавторстві з Грушком В.І., Румиком І.І.)

14. Методичні рекомендації до проходження виробничої (організаційної) практики для студентів спеціальності 8.050105 «Банківська справа» всіх форм навчання. – К.: УЕП «КРОК», 2007. – 30с. (у співавторстві з Любунем О.С.)

15. Банківські операції: Навчально-методичний комплекс дисципліни. - К.:УЕП «КРОК», 2010.- 109 с.

Останні наукові праці:

Див. весь список

22. Стаття «Оптимізація кредитного портфеля банку за умов ризику неповернення коштів позичальниками», Економічний вісник НТУУ «КПІ», випуск 8, 2011 (у співавторстві з Кігелем В.Р.)

23. «Вплив пенсійної реформи на діяльність комерційних банків в Україні» Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту». Український гуманітарний інститут, м. Буча, 2012

24. «Лізингові операції комерційних банків» Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту». Український гуманітарний інститут, м. Буча, 2010 (у співавторстві з Муратовою Т.П.)