Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

Іванов Олександр Володимирович

Професор кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей

Іванов Олександр Володимирович

Працює в КПІ з 1992 року

Викладає на факультетах: ФМФ

Дисципліни:
ФМФ: Теорія міри та інтегралу, Статистичний аналіз, Функціональний аналіз, Статистика випадкових процесів, Теорія ймовірностей;
ФММ: Математика для економістів: теорія ймовірностей та математична статистика.

Сторінка викладача в системі Інтелект

Список публікацій в Google Scholar

Розклад занять на rozklad.kpi.ua

Освіта:

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1971р., механіко-математичний факультет, спеціальність Математика

Науковий ступінь:

Доктор фіз.-мат. наук, 24.12.1990р., «Асимптотичні властивості оцінок найменших квадратів параметрів нелінійних моделей регресії»

Вчене звання:

Професор, 24.12.2003р.

Основні наукові інтереси:

Математична статистика, нелінійний регресійний аналіз, статистика випадкових процесів

Останні методичні праці:

Див. весь список

5. О.В.Іванов, О.О.Дем’яненко, З.П.Ординська, Л.А.Репета Методичні вказівки “Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї та багатьох змінних.” Частина ІІ. Київ,”Політехника”, 2002, 82 стор.

6. О.В.Іванов, О.О.Дем’яненко, З.П.Ординська, Л.А.Репета Методичні вказівки “Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальні рівняння. Ряди.”Частина ІІІ. Київ, ”Політехника”, 2002, 140 стор.

7. О.В.Іванов, Вступ до нелінійного регресійного аналізу. Конспект лекцій, Київ, НТУУ "КПІ", ВПК "Політехника", 2011, 68 стор.

Останні наукові праці:

Див. весь список

165. О.В.Іванов, N.N.Leonenko, M.D.Ruiz –Medina, B.M. Zhurakovsky On the estimation of a harmonic component in a non-linear regression model with singular spectra. Submitted to the journal "TEST".

166. О.В.Іванов, Б.М.Жураковський Властивості періодограм- них оцінок параметрів гармонічного коливання у моделях регресії з сильно залежним шумом. Подано до журналу "Наукові вісті НТУУ ”КПІ”"

167. О.В.Іванов, Л.П.Голубовська, І.В.Орловський Асимптотичні властивостіоцінки параметрів ліній –ної регресії у випадку силь но залежних регресорів. Подано до журналу "Наукові вісті НТУУ ”КПІ”"

Нагороди:

Медаль “Відмінник освіти України”, грамота Вченої Ради НТУУ “КПІ”, Почесна відзнака Вченої Ради, Ветеран праці

Інші досягнення:

Дійсний член Міжнародної педагогічної академії СНД